Aktivácia
a prenos čísla

Ako si aktivovať paušál a ako prebieha prenos čísla od iného operátora? Jednoducho!

Ako si aktivovať Tesco mobile paušál?

Vo vybraných predajniach Tesco

Aktivujte si jednoducho paušál vo vybraných predajniach Tesco na Slovensku.
Zoznam predajní Tesco

Zavolaním na zákaznícku linku

Paušál je možné aktivovať aj zavolaním na zákaznícku linku 0949 949 969. SIM kartu vám kuriér potom bezplatne doručí domov.

Ako si preniesť číslo do Tesco mobile?

Preneste si číslo z pohodlia domova. Stačí na to 1 SMS

Čo budete na prenos čísla potrebovať?

Aktivovanú Tesco mobile SIM kartu s paušálom tri100
Tesco mobile PUK kód. Nájdete ho v balení SIM karty. Ak ho nemáte, zavolajte na zákaznícku linku 969.
Svoju súčasnú SIM kartu. S telefónnym číslom od Orangeu, Telekomu alebo FunFónu, ktoré si k nám chcete preniesť.

Ako si preniesť číslo cez SMS?

  1. Vložte svoju súčasnú SIM kartu do mobilu.
  2. Napíšte SMS, v ktorej ako prvé uvediete „Prenos“, potom medzeru, telefónne číslo svojej Tesco mobile SIM karty, ďalšiu medzeru a PUK kód zo svojej Tesco mobile SIM karty. Napr. Prenos 0940123456 87654321
  3. Odošlite túto SMS na číslo 0940 670 000. SMS je spoplatnená podľa cenníka vášho súčasného operátora.
  4. Prenos môže trvať 4 pracovné dni. Jeho dátum vám oznámime v SMS správe. V deň prenosu vytiahnite starú SIM kartu z telefónu a vložte doň svoju Tesco mobile SIM kartu.

Čo treba spraviť/vedieť pred požiadaním o prenos čísla

  • Aktualizujte svoje údaje u vášho súčasného operátora: Vaše rodné číslo a údaje, ktoré uvediete v žiadosti o prenos, musia byť rovnaké ako údaje vo vašej zmluve so súčasným operátorom. Ak už vlastníte Tesco mobile SIM kartu a číslo si chcete preniesť na ňu, je potrebné, aby aj táto SIM karta bola registrovaná na rovnaké rodné číslo a údaje.
  • Ak využívate fakturované služby a ste stále viazaný: Ak si číslo prenesiete pred uplynutím viazanosti, súčasný operátor si voči vám môže uplatniť zmluvnú pokutu. Preto vám odporúčame požiadať o prenos čísla až po jej uplynutí.
  • Vysporiadajte si všetky záväzky s vaším súčasným operátorom.
  • Poplatok za prenos čísla: Od 1.1. 2015 zrušili poplatok za prenos čísla k inému operátorovi Telekom a Orange. Za prenos čísla do Tesco mobile teda od tohto dátumu neplatíte žiadny poplatok.

Poznámka

Prenos čísla z O2 predplatených služieb na Tesco mobile paušál tri100 je možný vykonať len navštívením vybraných predajní Tesco.

Zákaznícka linka 969
(0949 949 969)