Vypočítajte si, koľko ušetríte
s trojnásobným kreditom a Clubcard v Tesco mobile.

Aká je vaša mesačná spotreba?

Volania min
SMS SMS
Dáta MB
Mesačné
náklady
Ročné
náklady
Telekom
Predplatenka
>
Orange
Prima voľba
>
O2
Voľnosť
>
4ka
SIM Karta s kreditom
>
Tesco mobile
Trio
>
Mesačne ušetríte
>
>
>
>
Ročne ušetríte
>
>
>
>

Porovnávané sú vybrané ponuky (Telekom Predplatenka, Orange Prima Voľba, O2 Voľnosť, 4ka SIM karta s kreditom, Tesco mobile Trio) platné k 31. 1. 2023. Príklad spotreby 100 minút a 100 SMS je prepočítaný jednotkovou cenou za minútu a SMS u jednotlivých operátorov, neberie do úvahy ceny a možnosti predplatených balíčkov. Porovnanie vychádza z predpokladu, že priemerná dĺžka volania predstavuje 2 minúty a že volania na vlastné a ostatné účastnícke čísla sú uskutočňované v pomere 1 : 1. Porovnanie cien ponuky Telekom Predplatenka neberie do úvahy denný cenový strop 50 centov na hovory a SMS do ktorejkoľvek siete v SR. Porovnanie dát pri 4ka SIM karte s kreditom a Orange Prima voľba, je počítané, že užívateľ priemerne spotrebuje za deň 800 MB dát a podľa dní dátovania vypočítame koľko krát si užívateľ aktivuje balíček denného dátovania. Základná cena volaní a SMS s kartou Trio a registrovanou kartou Tesco Clubcard je 12 centov a denných dát 1,20 Eur, no vďaka trojnásobnému kreditu pri každom dobití sa cena za volania, SMS a denné dáta zníži až na tretinu. Viac informácií o karte Trio na www.tescomobile.sk. SIM Trio kúpite v každej predajni Tesco. Poskytovateľom služby je O2 Slovakia, s. r. o

Aké sú vaše mesačné náklady?

Mesačne dobíjam kredit

Od Tesco mobile dostanete:

Kredit

Spolu máte kredit v sume:

Kredit
Aká je vaša mesačná spotreba?
0 min / SMS
0 MB

Volania / SMS min / SMS
Denné Dáta
MB

Zaujala Vás naša ponuka? Je ešte niečo, čo by som Vám mohol detailnejšie vysvetliť? Uskutočníme prenos telefóneho čísla alebo Vám vyberieme pekné číslo?
Poďte so mnou na stánok.

Porovnávané sú vybrané ponuky (Telekom Predplatenka, Orange Prima Voľba, O2 Voľnosť, 4ka SIM karta s kreditom, Tesco mobile Trio) platné k 31. 1. 2023. Príklad spotreby 100 minút a 100 SMS je prepočítaný jednotkovou cenou za minútu a SMS u jednotlivých operátorov, neberie do úvahy ceny a možnosti predplatených balíčkov. Porovnanie vychádza z predpokladu, že priemerná dĺžka volania predstavuje 2 minúty a že volania na vlastné a ostatné účastnícke čísla sú uskutočňované v pomere 1 : 1. Porovnanie cien ponuky Telekom Predplatenka neberie do úvahy denný cenový strop 50 centov na hovory a SMS do ktorejkoľvek siete v SR. Porovnanie dát pri 4ka SIM karte s kreditom a Orange Prima voľba, je počítané, že užívateľ priemerne spotrebuje za deň 800 MB dát a podľa dní dátovania vypočítame koľko krát si užívateľ aktivuje balíček denného dátovania. Základná cena volaní a SMS s kartou Trio a registrovanou kartou Tesco Clubcard je 12 centov a denných dát 1,20 Eur, no vďaka trojnásobnému kreditu pri každom dobití sa cena za volania, SMS a denné dáta zníži až na tretinu. Viac informácií o karte Trio na www.tescomobile.sk. SIM Trio kúpite v každej predajni Tesco. Poskytovateľom služby je O2 Slovakia, s. r. o