Výpočet úspory

Tesco mobile sa naozaj oplatí! Vypočítajte si, koľko s nami usporíte.

Vypočítajte si, koľko ušetríte s Tesco mobile

S nami platíte za rovnaký počet prevolaných minút a odoslaných SMS výrazne menej ako u konkurečných operátorov.

Vaša spotreba u súčasného operátora

Počet minút, ktoré priemerne mesačne prevoláte

Vaša spotreba

Počet SMS, ktoré priemerne mesačne posielate

Vaša spotreba

U nás zaplatíte

Cena v Tesco mobilelen 20
Cena v Telekom22 €
Cena v Orange0
Cena v O20
Cena v FunFón0
Cena v Štvorka0

Prehľad cien operátorov

Tabuľka operátorov

O porovnaní cien a výpočte úspory

Porovnávané sú vybrané ponuky (FunFón Férofka, Orange Šikovná Prima, Telekom Easy Pecka, Moja 4ka, Tesco mobile Bodka) platné k 4. 5. 2016. Porovnanie vychádza z predpokladu, že priemerná dĺžka volania predstavuje 2 minúty, a že volania na vlastné a ostatné účastnícke čísla sú uskutočňované v pomere 1:1. Porovnanie neberie do úvahy ponuku mesačných dátových balíčkov, len ponuku denného internetu jednotlivých operátorov. Porovnanie cien ponuky Telekom Easy Pecka neberie do úvahy denný cenový strop 50 centov na hovory a SMS do každej z troch sietí (Telekom/Orange/O2).

Zákaznícka linka 969
(0949 949 969)