Ochutnajte naše dáta

iba teraz na prvý mesiac za 1 €

Aktivujte si SIM kartu Bodka od 7. 11. 2018 do 31. 1. 2019 a užite si pohodlné
surfovanie s internetovým balíčkom 1 500 MB na prvý mesiac za 1 €.

Internetový balíček 1 500 MB za 1 €

Vitajte u nás. Aktivujte si SIM kartu Bodka od 7. 11. 2018 do 31. 1. 2019 a užite si pohodlné surfovanie na prvý mesiac za 1 €.

1 500 MB na prvý mesiac za 1 €

Po aktivácii SIM karty počkajte na SMS
so zľavovým kódom na aktiváciu
internetového balíčka za 1 €.

Pravidlá využitia zľavy

 • Zľavu na balíček 1 500 MB je možné aktivovať od 7. 11. 2018 do 28. 2. 2019.
 • Zľava na službu platí len na prvé použitie balíčka a len na telefónnom čísle, ktoré bolo aktivované od 7. 11. 2018 do 31. 1. 2019.
 • Zľavový kód na aktiváciu internetového balíčka 1 500 MB na prvý mesiac za 1€ dostanete prostredníctvom SMS
  správy z čísla 99 22 66 do dvoch dní od aktivácie novej SIM karty.
 • Pre využitie zľavy je potrebné mať na SIM karte dostatočnú výšku kreditu, inak bude aktivácia alebo obnova balíčka so zľavou neúspešná.
 • V prípade, že zákazník v čase aktivácie zľavy na internetový balíček 1 500 MB má tento balíček už aktívny, bude táto zľava automaticky uplatnená pri ďalšej automatickej obnove balíčka.
 • V prípade, že si zákazník bezprostredne po aktivácii SIM karty aktivoval menší internetový balíček 500 MB, SMS správa so zľavovým kódom na balíček 1500 MB bude doručená až pred koncom platnosti aktuálneho balíčka. Zľavu je následne potrebné aktivovať odoslaním príslušného kľúčového slova, a zároveň deaktivovať si balíček 500 MB. Po skončení jeho platnosti bude nasledujúci deň automaticky aktivovaný balíček 1500 MB za 1 EUR na prvý mesiac. Uistite sa, že pred koncom platnosti balíčka 500 MB máte dostatok kreditu na aktiváciu balíčka 1500 MB so zľavou, teda minimálne 1 EUR.
 • V prípade, že si zákazník bezprostredne po aktivácii SIM karty aktivoval väčší internetový balíček 3000 MB, SMS správa so zľavovým kódom na balíček 1500 MB nebude doručená. Využitie zľavy na menší internetový balíček v čase využívania väčšieho internetového balíčka nie je možné.
 • Po neúspešnej aktivácii balíčka so zľavou z dôvodu nedostatočného kreditu je možné opätovne požiadať o aktiváciu balíčka po dobití potrebnej výšky kreditu (len počas platnosti ponuky). Po neúspešnej obnove balíčka so zľavou z dôvodu nedostatočného kreditu nie je možné opätovne žiadať o zľavu.
 • Balíček so zľavou je aktivovaný najneskôr do 24 hodín od zaslania SMS požiadavky, úspešná aktivácia balíčka je vždy potvrdená SMS správou.
 • V prípade nefunkčnosti zľavy nás kontaktujte.
Zákaznícka linka 969
(0949 949 969)