Zmena ceny SMS v Zóne 1 pre program Trio

Zmena ceny SMS v Zóne 1 pre program Trio

Publikované

V súlade s novou EÚ Roamingovou reguláciou od 1. 7. 2022 zjednocujeme na programe Trio cenu za odoslanie SMS so službou EÚ Roaming v Zóne 1 s cenou SMS v rámci Slovenska. Cena odoslanej SMS v Zóne 1 sa mení z 0,072 EUR na 0,09 EUR s DPH.

Zmena sa týka odoslaných SMS v Roamingu v Zóne 1, do ktorej patria všetky členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko), Azory (Portugalsko), Francúzska Guyana, Gibraltár, Guadeloupe (Francúzsko), Island, Kanárske ostrovy (Španielsko), Lichtenštajnsko, Madeira (Portugalsko), Martinik (Francúzsko), Monako, Nórsko, Réunion (Francúzsko), San Maríno, Vatikán (Taliansko), Veľká Británia.

Pokiaľ s touto zmenou nesúhlasíte, máte právo v zmysle Všeobecných podmienok od svojej zmluvy bez ďalších poplatkov odstúpiť.

Váš Tesco mobile