Tieto informácie sú poskytované v súlade s ustanovením § 83 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a v spojení s Všeobecným povolením č. 1/2023.

Identifikačné údaje podniku

O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 47 259 116, DIČ 2121743437, IČ DPH SK2121743437 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 160894/B.

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. poskytuje elektronické komunikačné služby prostredníctvom mobilnej siete, a to prostredníctvom nasledovných frekvencií: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz. Základný rozsah ponúkaných služieb sú predovšetkým:

Hlasové a Internetové služby poskytujeme prostredníctvom štandardných technológií nezávisle od dostupných frekvenčných pásiem. Zákazníkovi teda poskytujeme, vzhľadom na jeho aktuálnu polohu, čo najoptimálnejšie služby kombináciou jednotlivých frekvenčných pásiem, a to vždy za rovnakých cenových podmienok, pretože sme fér.

Bližšie podrobnosti o všetkých službách poskytovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. pre programy Tesco mobile sú k dispozícii na tescomobile.sk.

Pri poskytovaní služieb podľa zákona o elektronických komunikáciách sa na spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. vzťahuje pôsobnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Ponúkané služby s dobíjaním kreditu

  • Tesco mobile Trio – Hlasová a dátová služba
Volania a SMS

Cena s Tesco Clubcard

(Clubcard ceny)

Cena bez Tesco Clubcard
Volania na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a v Roamingu v rámci Zóny 1 0,12 €/min. 0,15 €/min.
Odoslanie SMS na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a v Roamingu v rámci Zóny 1 0,12 € 0,15 €

Úplný detail nižšie spomenutých informácií nájdete v aktuálne platnom Cenníku, na webe www.tescomobile.sk alebo v predajniach Tesco mobile.

Služba Clubcard ceny

So službou Clubcard ceny (vyžaduje registráciu čísla Clubcard) získava Účastník nižšie ceny volaní, SMS a denných dát a Dátový bonus k internetovému balíčku. Jedno číslo karty Tesco Clubcard je možné zaregistrovať na maximálne dvadsiatich účastníckych číslach. Bližšie informácie o podmienkach služby Clubcard ceny nájdete v aktuálnom cenníku a na https://tescomobile.sk/nasa-ponuka/karta-trio/

Trojnásobok kreditu pri každom dobití

Vďaka trojnásobnému kreditu pri každom dobití si cenu za volania, SMS a denné dáta môžete znížiť až na tretinu. Extra kredit získaný navyše pri každom dobití má platnosť 30 dní. Bližšie informácie o benefite, ako aj o cenách všetkých balíkov a služieb nájdete v aktuálnom cenníku a na: www.tescomobile.sk.

Denné dáta – Tesco mobile Trio

Cena bez Clubcard/Cena s Clubcard EÚ dátový limit v Zóne 1
400 MB na deň – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 400 MB 1,50 € / 1,20 € 1650 MB/deň

Po prekročení EÚ dátového limitu budú Účastníkovi účtované príplatky v rámci Zóny 1 vo výške 0,00186 €/MB.

Mesačné dátové balíčky – Tesco mobile Trio

Cena

EÚ dátový limit v Zóne 1

Internet500 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 500 MB

4 €

4 350 MB

Internet1500 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 1500 MB

8 €

8 650 MB

Internet5000 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 5000 MB

12 €

12 950 MB

Po prekročení EÚ dátového limitu budú Účastníkovi účtované príplatky v rámci Zóny 1 vo výške 0,00186 €/MB.

  • Tesco mobile Bodka
Volania a SMS

Cena

Volania na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a v Roamingu v rámci Zóny 1

0,05 €/min.

Odoslanie SMS na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a v Roamingu v rámci Zóny 1

0,05 €

Denné dáta – Tesco mobile karta Bodka 

Cena EÚ dátový limit v Zóne 1
500 MB na deň – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 500 MB 0,70 € 760 MB/deň
1,5 GB na deň – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 1,5 GB 1,30 € 1400 MB/deň

Po prekročení EÚ dátového limitu budú Účastníkovi účtované príplatky v rámci Zóny 1 vo výške 0,00186 €/MB.

Mesačné dátové balíčky – Tesco mobile karta Bodka 

Cena

EÚ dátový limit v Zóne 1

Internet500 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 500 MB

3 €

3 250 MB

Internet1500 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 1500 MB

6 €

6 500 MB

Internet5000 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 5000 MB

9 €

9 700 MB

Po prekročení EÚ dátového limitu budú Účastníkovi účtované príplatky v rámci Zóny 1 vo výške 0,00186 €/MB.

  • Tesco mobile Karta na dobíjanie kreditu
Volania a SMS

Cena

Volania na účastnícke čísla Tesco mobile

0,03 €/min.

Volania na ostatné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a v Roamingu v rámci Zóny 1

0,13 €/min.

Odoslanie SMS na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a v Roamingu v rámci Zóny 1

0,08 €

Denné dáta – Tesco mobile Karta na dobíjanie kreditu 

Cena

EÚ dátový limit v Zóne 1

500 MB na deň – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 500 MB

0,70 €

760 MB/deň

1,5 GB na deň – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 1,5 GB

1,30 €

1400 MB/deň

Po prekročení EÚ dátového limitu budú Účastníkovi účtované príplatky v rámci Zóny 1 vo výške 0,00186 €/MB.

Mesačné dátové balíčky – Tesco mobile Karta na dobíjanie kreditu 

Cena

EÚ dátový limit v Zóne 1

Internet500 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 500 MB

3 €

3 250 MB

Internet1500 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 1500 MB

6 €

6 500 MB

Internet5000 – objem voľných dát v SR a v Zóne 1: 5000 MB

9 €

9 700 MB

Po prekročení EÚ dátového limitu budú Účastníkovi účtované príplatky v rámci Zóny 1 vo výške 0,00186 €/MB.

Služby Tretích strán

Audiotex – volania so zvýšenou tarifou

Predvoľby Cena/min.
0900 0xx xxx, 097x 0xx xxx, 098x 0xx xxx 0,30 €
0900 1xx xxx, 097x 1xx xxx, 098x 1xx xxx 0,50 €
0900 2xx xxx, 097x 2xx xxx, 098x 2xx xxx 0,60 €
0900 3xx xxx, 097x 3xx xxx, 098x 3xx xxx 0,80 €
0900 4xx xxx, 097x 4xx xxx, 098x 4xx xxx 1,00 €
0900 5xx xxx (okrem 0900 500 xxx), 097x 5xx xxx, 098x 5xx xxx 1,20 €
0900 500 xxx 2,10 €
0900 6xx xxx, 097x 6xx xxx, 098x 6xx xxx 1,60 €
0900 7xx xxx, 097x 7xx xxx, 098x 7xx xxx 2,00 €
0900 8xx xxx, 097x 8xx xxx, 098x 8xx xxx 3,00 €

Možnosti a spôsob deaktivácie vyúčtovania služby alebo tovaru tretej strany

Na základe žiadosti zo strany Účastníka je možné deaktivovať vyúčtovanie služby alebo tovaru tretej strany do 24 hodín. Detail pre jednotlivé služby nájdete v sekcii nižšie:

Platby cez SMS

Deaktivácia služieb – platby cez SMS – je zabezpečovaná cez zákaznícku linku +421 949 949 949.

Apple

Deaktivácia služieb Apple sa realizuje cez https://support.apple.com/en-us/HT202039.

Google

Deaktivácia služieb Google sa realizuje cez kontaktný formulár https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=sk&ref_topic=3364671.

Mobilné aplikácie uhrádzané priamou platbou

Deaktivácia daľších mobilných aplikácii, ktoré sa uhrádzajú priamou platbou je umožnená cez zákaznícke linky partnerov (detail v podrobnom výpise).

Audiotex

Službu audiotexových volaní si môžete deaktivovať cez Zákaznícku linku Tesco mobile alebo v aplikácii Môj Tesco mobile. V prípade, že si chcete zablokovať volania na konkrétne audiotexové čísla alebo číselné množiny, kontaktujte Zákaznícku linku Tesco mobile

Platby za služby cez SMS, darcovské SMS a platby za mobilné aplikácie

Ďalšími službami tretích strán sú platby za služby cez SMS (MHD, parkovné, poistenie, tipovanie, SMS hry a súťaže), darcovské SMS, nákup v aplikačných obchodoch Google Play play.google.com/store, Apple store www.apple.com/itunes/ a nákup ďalších mobilných aplikácií cez obchodných partnerov. Viac informácií na https://tescomobile.sk/sluzby-a-podpora/sluzby-a-ich-nastavenie/platby-na-google-playtm/.

Zoznam týchto doplnkových služieb je uvedený v nasledovnej prílohe.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v Cenníku.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. vydané v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu možno ukončiť dohodou, výpoveďou, odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zákone, smrťou alebo zánikom účastníka alebo z dôvodov uvedených vo Všeobecných podmienkach. Ukončenie zmluvy je bez poplatku. Prenos čísla je bez poplatku.

Všeobecné podmienky

Ponúkané služby záručného a pozáručného servisu

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach. Bližšie informácie o možnostiach podania stažností a reklamácií nájdete na stránke https://tescomobile.sk/eshop/podmienky-nakupu-pre-alternativne-formy-predaja/.

Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil

K tiesňovým službám môžete na Slovensku ako aj v celej EÚ pristupovať prostredníctvom volania na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Na Slovensku môžete bezplatne volať aj na národné čísla tiesňového volania (150, 155 a 158) a zasielať SMS na číslo 112. Možnosť zasielanie SMS na číslo 112 sa nevzťahuje na cudzozemských účastníkov využívajúcich služby v mobilnej telefónnej sieti podniku. Taktiež môžete využívať systém eCall používaný vo vozidlách v celej EÚ, ktorý zabezpečuje automatické bezplatné volanie na tiesňovú linku 112 v prípade vážnej dopravnej nehody.
O alternatívnych spôsoboch prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktorá je povinná v inej krajine EÚ, sa prosím informujte v danom navštívenom štáte.
Varovania verejnosti môžete na Slovensku prijímať prostredníctvom SMS správ, ktoré sa zasielajú na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Ministerstva vnútra SR.
Informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím majú rovnocenný prístup k záchranným službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, aký majú ostatní koncoví užívatelia. Koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím majú prístup k záchranným službám prostredníctvom SMS na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Poskytovateľ služieb takýmto účastníkom automaticky, hlasovým volaním na IVR a bezplatne poskytuje v roamingu aj základné personalizované cenové informácie.
Ďalšie informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím sú uvedené v Cenníku.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Rovnaké výhody prinášame všetkým. Zákazníkom so zdravotným postihnutím vychádzame v ústrety napríklad tak, že nespoplatňujeme hovory s našim zákazníckym centrom, dokonca majú k dispozícii linku kde zákazníkom predplatených služieb so ZŤP automat zdarma poskytne informáciu o spotrebe. V neposlednom rade považujeme za samozrejmosť, že všetky naše predajne sú dizajnované bezbariérovo.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej časti Cenníka.

Asistenčné služby

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. pre programy Tesco mobile nájdete na stránke https://tescomobile.sk/sluzby-a-podpora/kontaktujte-nas/.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Riešenie sporov online:

Platforma pre alternatívne riešene sporov online

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho a o službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60 Zákona sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené v čl. 4.1 vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť O2 Slovakia používa v prípade neplatenia faktúr primerané a nediskriminačné postupy. Bližšie podrobnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku paušál TRI100.

Blokovanie bez poplatku

Bez poplatku podnik blokuje odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na vybrané množiny čísel (množiny (0)900x xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

Informácie o poskytovaní faktúr

Spoločnosť O2 Slovakia poskytuje bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v elektronickej forme alebo bez poplatku v papierovej forme na základe žiadosti a voľby účastníka. Základná úroveň rozpísaných faktúr sa zasiela po dohode s účastníkom na emailovú adresu uvedenú účastníkom alebo inou elektronickou formou, ktorá umožňuje jej prijatie v akomkoľvek elektronickom formáte. Papierová formu základnej úrovne rozpísaných faktúr sa zasiela bezplatne na poštovú adresu uvedenú účastníkom. Základná úroveň rozpísaných faktúr umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby. Povinnosť poskytovať účastníkovi základnú úroveň rozpísaných faktúr neplatí v prípade predplatených služieb. Základná úroveň rozpísaných faktúr nemusí zahŕňať volania na bezplatné čísla, vrátane tiesňových volaní.