• Program Trio
  Prichádzajúci hovor 0,00 €/min.
  Odchádzajúci hovor bez Clubcard 0,15 €/min.
  Odchádzajúci hovor s Clubcard 0,12 €/min.
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 bez Clubcard 0,15 €
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 s Clubcard 0,12 €
  Odchádzajúca MMS 0,240 €
  Program Bodka
  Prichádzajúci hovor 0,00 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,05 €/min.
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 0,05 €
  Odchádzajúca MMS 0,240 €
  Karta na dobíjanie kreditu
  Prichádzajúci hovor 0,00 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,13 €/min.
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 0,08 €
  Odchádzajúca MMS 0,240 €
  Internet v mobile* – Balíček 500 MB bez príplatku
  – Internet na deň 125 MB/deň bez príplatku
  Paušál tri100*
  Prichádzajúci hovor 0,00 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,10 €/min.
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 0,05 €
  Odchádzajúca MMS 0,240 €
  Internet v mobile* – Balíček 500 MB bez príplatku
  – Internet na deň 125 MB/deň bez príplatku

  * V roamingu v rámci EÚ s paušálom tri100 čerpáte svoje predplatené minúty do všetkých sietí v SR (okrem predplatených minút na čísla Tesco mobile) a predplatené SMS do všetkých sietí v SR.

  Volania v roamingu sú účtované sekundovou tarifikáciou. Pri prijatých volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje od prvej sekundy volania. Pri odchádzajúcich volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje po 30 sekundách volania. Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené podľa ceny vyššej zóny.
  Všetky informácie o cenách v roamingu nájdete v cenníku služieb.

 • Program Trio
  Internet na mesiac
  • Pre balíček Internet500 môžete využiť 4350 MB* v EÚ bez príplatku
  • Pre balíček Internet1500 môžete využiť 8650 MB* v EÚ bez príplatku
  • Pre balíček Internet5000 môžete využiť 12950 MB* v EÚ bez príplatku
  Internet na deň 400MB
  • 1650 MB*/deň v EÚ bez príplatku
  Program Bodka
  Internet na mesiac
  • Pre balíček Internet500 môžete využiť 3250 MB* v EÚ bez príplatku
  • Pre balíček Internet1500 môžete využiť 6500 MB* v EÚ bez príplatku
  • Pre balíček Internet5000 môžete využiť 9700 MB* v EÚ bez príplatku
  Internet na deň 1 GB
  Internet na deň 5 GB
  • 1100 MB*/deň v EÚ bez príplatku
  • 1700 MB*/deň v EÚ bez príplatku
  Karta na dobíjanie kreditu
  Internet na mesiac
  • Pre balíček Internet500 môžete využiť 3250 MB* v EÚ bez príplatku
  • Pre balíček Internet1500 môžete využiť 6500 MB* v EÚ bez príplatku
  • S balíčkom Internet3000 môžete využiť 9700 MB* v EÚ bez príplatku
  Internet na deň 1 GB
  Internet na deň 5 GB
  • 1100 MB*/deň v EÚ bez príplatku
  • 1700 MB*/deň v EÚ bez príplatku
  Paušál tri100
  Internet na mesiac
  • Pre balíček Internet500 môžete využiť v EÚ 5380 MB* bez príplatku
  Internet na deň
  • 540 MB*/deň v EÚ bez príplatku

  *S aktivovaným balíčkom čerpáte dáta v EÚ, vrátane prenesených, navýšených alebo bonusových dát, do výšky EÚ dátového limitu uvedeného vyššie bez príplatku. Po dosiahnutí EÚ dátového limitu surfujete v EÚ s príplatkom vo výške 0,00186 €/MB.

  Bez balíčka surfujete so službou Internet na deň, s ktorou môžete v rámci dňa využiť, vrátane obnovy, 540 MB, 1100 MB, 1700 MB alebo 1650 MB v EÚ bez príplatku v závislosti od toho, ktorý balík denných dát v danom dni čerpáte. Po dosiahnutí EÚ dátového limitu surfujete v EÚ s príplatkom vo výške 0,00186 €/MB.

 • Program Trio, Bodka, Karta na dobíjanie kreditu, Paušál tri100
  Prichádzajúci hovor 0,50 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,50 €/min.
  Odchádzajúca SMS 0,35 €
  Odchádzajúca MMS 0,35 €
 • Program Trio, Bodka, Karta na dobíjanie kreditu, Paušál tri100
  50 MB na deň 5 €
  (účtuje sa po prenesení prvých 50 kB v rámci daného dňa)
  obnova dát 50 MB na deň – 5,00 €

 

Užitočné informácie o roamingu

 • EÚ dátové limity

  V celej EÚ využívate dáta bez akýchkoľvek príplatkov až do dosiahnutia EÚ dátových limitov uvedených v časti Internet v mobile v EÚ/EÚ dátové limity a v Cenníku.

  Zneužívanie alebo neobvyklé využívanie EÚ Roamingu

  • Aby sme zabránili zneužívaniu alebo neobvyklému využívaniu EÚ Roamingu na iné účely ako pravidelné cestovanie, môžeme vám pri nedodržaní zásad primeraného využívania účtovať k domácim cenám roamingové príplatky vo výške nepresahujúcej 0,0264 € za minútu odchádzajúceho hovoru, 0,0024 € za minútu prichádzajúceho hovoru, 0,0048 € za SMS a 0,00186 € za MMS alebo za MB. Ak trávite veľa času v zahraničí a chcete predísť účtovaniu príplatkov za nadmerné využívanie EÚ Roamingu, odporúčame aktiváciu balíčka EÚ Naplno. Viac informácií o balíčku aj o stanovených dátových limitoch nájdete v cenníku služieb.
  • K zneužívaniu a neobvyklému využívaniu EÚ Roamingu dochádza najmä vtedy, ak vaša spotreba a váš pobyt v inom štáte Zóny 1 v sledovanom období 4 mesiacov prevládali nad domácou spotrebou/pobytom o viac ako 50 %. Deň, keď sa pripojíte k domácej sieti, sa počíta ako deň vašej prítomnosti v domácom štáte. Zároveň vaša prítomnosť a spotreba v štátoch, ktoré nie sú súčasťou Zóny 1, sa tiež považujú za domácu prítomnosť a spotrebu.
  • Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku vás vopred informujeme, takže vás na vašich cestách nič neprekvapí. K uplatneniu roamingových príplatkov pristúpime, ak v období 14 dní od upozornenia nebude vaša prevažujúca spotreba alebo prítomnosť (50 % a viac) v domácom štáte. Účtovať roamingové príplatky k domácej cene vám môžeme za tie služby, pri ktorých dochádza k zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu.
  • Roamingové príplatky vám deaktivujeme, hneď ako bude vaša spotreba a pobyt v Zóne 1 opäť v súlade so zásadami primeraného využívania EÚ Roamingu. Príplatky po prečerpaní EÚ dátového limitu sú účtované aj v prípade, že nedochádza k zneužívaniu alebo neobvyklému využívaniu EÚ Roamingu.
  • V prípade, že vám už účtujeme príplatky z dôvodu dosiahnutia EÚ dátového limitu, ďalší príplatok z dôvodu zneužívania alebo neprimeraného využívania dát v Zóne 1 vám nebude účtovaný, avšak ďalšie čerpanie dát v rámci EÚ dátového limitu bude pozastavené a príplatok za dáta vám bude účtovaný, až kým vaša spotreba a pobyt v Zóne 1 nebude opäť v súlade so zásadami primeraného využívania EÚ Roamingu.
  • Ak dôjde k zneužívaniu alebo neobvyklému využívaniu EÚ Roamingu v čase, keď využívate dáta v rámci EÚ dátového limitu, vaša ďalšia dátová spotreba bude účtovaná s príplatkom. Hneď ako bude vaša spotreba a pobyt v Zóne 1 opäť v súlade so zásadami primeraného využívania EÚ Roamingu, ďalšia dátová spotreba z vášho programu sa bude opäť čerpať bez príplatku až do dosiahnutia EÚ dátového limitu.
  • V prípade, že nemôžete opustiť Zónu 1 vo vami plánovanom čase z dôvodu vyššej moci (pandémia, uzavretie hraníc, štrajk, prírodná katastrofa, vojnový stav a pod.) a hrozí vám účtovanie príplatkov z dôvodu nadmerného využívania EÚ roamingu, môžete nás požiadať o odklad ich účtovania.
 • Ak vaša spotreba a váš pobyt v krajinách Zóny 1 (EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Veľká Británia, Gibraltár) v sledovanom období 4 mesiacov prevládali nad domácou spotrebou/pobytom a spotrebou/pobytom v Zóne 2, 3 a 4 a na Ukrajine o viac ako 50 % a vaše správanie nezmeníte, môžeme vám k domácim cenám účtovať roamingové príplatky.

  Ak sa dlhodobo zdržujete v týchto krajinách a chcete využívať naše služby bez obáv z účtovania príplatkov za nadmerné využívanie EÚ Roamingu, aktivujte si balíček EÚ Naplno za 5 EUR mesačne. Vďaka nemu môžete EÚ Roaming využívať dlhodobo a príplatky za nadmerné využívanie EÚ Roamingu vám nebudeme účtovať.

  Príplatky, ktoré vám účtujeme po dosiahnutí EÚ dátových limitov, sa uplatňujú bez ohľadu na to, či máte aktivovaný balíček EÚ Naplno.

  • Volania v roamingu sú účtované sekundovou tarifikáciou.
  • Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené podľa ceny vyššej zóny.
 • Zákazníci s predplatenou kartou majú roaming aktivovaný automaticky.

  Zákazníci s paušálom tri100 môžu o aktiváciu služby požiadať zavolaním na našu Zákaznícku linku 969.

 • Zoznam roamingových partnerov pre zákazníkov s predplatenou kartou nájdete tu.

  Zoznam roamingových partnerov pre zákazníkov s paušálom tri100 nájdete tu.

  Rovnako si môžete pozrieť dostupnosť jednotlivých služieb pre roaming v lietadláchroaming na lodiach alebo pokrytie signálom roamingových partnerov.

 • Po prekročení hraníc dostanete informáciu o cenách v roamingu formou Uvítacej SMS. Kompletnú informáciu o roamingu a roamingových cenách vám poskytneme aj po zavolaní zo zahraničia na bezplatnej linke +421 949 949 989.

  V prípade, že si neželáte po prekročení hraníc dostávať od nás informácie o cenách formou Uvítacej SMS, môžete o zrušenie zasielania požiadať zavolaním na linku +421 949 949 989. Posielanie informácií o cenách v roamingu vám na základe vašej žiadosti opätovne aktivujeme.

 • Čo je to podmienené presmerovanie volania v roamingu?

  Ide o presmerovanie na iné telefónne číslo v rámci Slovenska cez sieť roamingového partnera v prípade že neodpovedáte, ste mimo dosahu, máte obsadené alebo ste odmietli prichádzajúci hovor.

  Ako je spoplatnené?

  Za podmienené presmerovanie volania v roamingu zaplatíte súčet ceny prichádzajúceho volania do siete roamingového partnera a odchádzajúceho volania na zvolené číslo podľa príslušnej zóny. Hlasová schránka je pri podmienenom presmerovaní zablokovaná. Ak ste mali vypnutý telefón, po jeho zapnutí dostanete informáciu o čísle volajúceho.

  Nepodmienené presmerovanie volania v roamingu

  Za nepodmienené, teda okamžité presmerovanie v roamingu zaplatíte rovnako ako za odchádzajúce volanie zo siete poskytovateľa.

 • Ak sa na Slovensku pohybujete v blízkosti štátnych hraníc a chcete sa vyhnúť zbytočnému prihláseniu sa na cudziu sieť a s tým súvisiacimi poplatkami za mobilnú komunikáciu v sieti zahraničného operátora, odporúčame nastaviť si v menu mobilného telefónu režim manuálneho výberu siete (podľa návodu na obsluhu mobilného telefónu). Ak si na Slovensku nastavíte manuálny výber siete, v zahraničí musíte na využívanie služieb nastaviť automatický výber siete, alebo manuálne vybrať požadovanú sieť zahraničného operátora.

 • Ak nechcete využívať internet v iných krajinách, jednou z možností je vypnutie dát v telefóne. Túto možnosť nájdete v nastavení v položkách Siete alebo Bezdrôtová komunikácia. O úplné zablokovanie dátových prenosov môžete požiadať na Zákazníckej linke 969.

  Ak máte smartfón s OS Android

  Roamingové dátové prenosy si zablokujte priamo v menu Nastavenie – Bezdrôtové pripojenia a siete pod položkou Mobilné siete – Dátové služby pri Roamingu. Ďalšou možnosťou je stiahnuť si miniaplikáciu Data Enabler widget, ktorú si umiestnite na domovskú obrazovku a pohodlne pomocou nej podľa potreby vypínate a zapínate dátové prenosy.

  Ak máte smartfón s iOS

  Dáta si môžete zablokovať priamo v menu Nastavenie – Všeobecné – Sieť, kde sa zobrazí ponuka nastavení. Ak chcete v iPhone vypnúť iba dátové prenosy v roamingu, urobíte tak v nastavení pod položkou – Dátový roaming. V prípade, že si zablokujete dáta v roamingu, nezabudnite si ich po príchode na Slovensko opäť povoliť.

 • V rámci krajín EÚ využívate roaming za domáce ceny a pokiaľ neprekročíte EÚ dátové limity a EÚ roaming využívate v primeranej miere, neočakávané poplatky môžu vyniknúť v prípade, že využívate služby s pridanou hodnotou. Viac informácií o službách s pridanou hodnotou nájdete tu.

  Roaming na Ukrajine a v Zónach 2, 3 a 4 je spoplatňovaný vyššími cenami, a preto, ak nechcete služby využívať, vám odporúčame vypnúť si dátové prenosy. Ak chcete dátové služby využívať, ale obávate sa vysokých poplatkov, s aktívnou službou Roaming datalimit vám žiadne prekvapenie nehrozí. Pred cestou si skontrolujte, či máte službu aktívnu.
  Ceny roamingových služieb na lodiach a v lietadlách (Zóna 4) nepodliehajú EÚ regulácii ani v prípade, že ide o cestu v rámci krajín EÚ. Využívaním roamingu na lodiach a v lietadlách vzniká riziko vysokých poplatkov. V prípade, že cestujete loďou a nechcete využívať dátové služby, zablokujte si dátové prenosy v roamingu v nastaveniach vášho telefónu alebo si dátové služby úplne vypnite. Ak tak neurobíte, riziko vysokých poplatkov hrozí aj v prípade, že nebudete dátové služby aktívne využívať. Váš smartfón totiž môže využívať dátové služby na pozadí napríklad za účelom aktualizácie aplikácií. Dáta sa čerpajú aj v prípade prichádzajúcich e-mailov a správ cez chatovacie aplikácie.
  V prípade, že cestujete lietadlom, na ktorom sú dostupné roamingové služby, ponechajte si zapnutý letový režim počas celej cesty, pokiaľ tieto služby nechcete využiť.

 • Po prekročení hraníc dostanete bezplatne nasledovné informácie formou SMS:

  • Uvítaciu SMS s informáciami o cenách v roamingu
  • SMS s informáciami o službách s pridanou hodnotou
  • SMS s informáciami o tiesňových službách v krajinách Zóny 1

  Uvítacie SMS s cenami sú zasielané vo všetkých krajinách s dostupnou službou roamingu. SMS s informáciami o službách s pridanou hodnotou a o tiesňových službách sú zasielané len v krajinách EÚ a EHP. Ak si neprajete dostávať niektorú z uvedených SMS, môžete si zrušiť ich zasielanie zavolaním na linku +421 949 949 969. SMS s informáciami o tiesňových službách nie je možné si zrušiť.

 • EU Roaming využívate za podmienok, ktoré sú rovnako výhodné, ako podmienky ponúkané v domácej sieti, najmä pokiaľ ide o kvalitu služieb. Kvalitu roamingových služieb ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré nie sú pod kontrolou Poskytovateľa služieb, a to napríklad generácie sietí a sieťové technológie, ktoré poskytuje roamingový partner v navštívenom štáte, jeho úroveň pokrytia, dostupná kapacita a podobne. Následkom rôznej úrovne týchto faktorov môžete v rámci EÚ roamingu pociťovať horšiu kvalitu služieb, než vám poskytujeme v domácej sieti.

 • Medzinárodné MMS môžete zasielať do sietí operátorov v krajinách, ktoré nájdete v zozname sietí pre medzinárodné MMS.

 • Zóna 1

  Slovensko *, Azorské ostrovy (Portugalsko), Belgicko, Bulharsko, Cyprus – Južná časť, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana (Francúzsko), Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kanárske ostrovy, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Madeira (Portugalsko), Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia

  Zóna 2

  Andorra, Albánsko, Austrália, Bosna a Hercegovina, Cyprus – Severná časť, Čierna Hora, Čína, Egypt, Faerské ostrovy, Filipíny, Havajské ostrovy, Indonézia, Izrael, Kanada, Keňa, Moldavsko, Nigéria, Nový Zéland, Omán, Panama, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Turecko, USA, Aljaška

  Zóna 3

  Afganistan, Alžírsko, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Aruba, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bermudy, Bielorusko, Bolívia, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Čile, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Gambia, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Guernsey, Haiti, Hongkong, India, Irak, Irán, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jordánsko, Juhoafrická republika, Kajmanie ostrovy, Kambodža, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Laos, Libanon, Líbya, Madagaskar, Malajzia, Maldivy, Maroko, Maurícius, Mexiko, Mongolsko, Montserrat, Nepál, Nikaragua, Ostrov Man, Pakistan, Peru, Pobrežie Slonoviny, Portoriko, Salvádor, Severné Macedónsko, Seychely, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Tadžikistan, Tanzánia, Tunisko, Turkménsko, Turks a Caicos, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, Vietnam, Kosovo

  Zóna 4

  Satelitné siete, roaming v lietadlách, roaming na lodiach

  Zóna Ukrajina

  Ukrajina

  * Platí pre volania v Roamingu


Informácie o službách s pridanou hodnotou v roamingu

Využívanie služieb s pridanou hodnotou môže v roamingu podliehať spoplatneniu vyššími sadzbami. Tieto sadzby sú určené cenou, ktorú Poskytovateľovi služieb účtuje roamingový partner za vaše volania na čísla týchto služieb. Každý roamingový partner si sám určuje, ktoré služby s pridanou hodnotou bude spoplatňovať špeciálnou sadzbou.

Služby s pridanou hodnotou môžu zahŕňať volania na čísla informačných liniek, zákazníckych liniek, prémiových služieb, služieb s rozdelením poplatkov, ako aj na skrátené čísla a volania na účet volaného. Orientačný prehľad čísiel, ktoré môžu podliehať zvýšenej sadzbe nájdete tu.


Služba Roaming Datalimit

Pri využívaní dátových roamingových služieb máte stále k dispozícii aj bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážite účty za spotrebované dáta v roamingu. Automaticky vás upozorníme na dosiahnutý limit 50 €, 120 €, 300 € a 1 000 € pri dátovaní v zahraničí.

Aktivácia služby

Službu má každý zákazník aktívnu automaticky a bezplatne. Službu si tiež možno aktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT50 A pre 50 € datalimit a DATALIMIT120 A pre 120 € datalimit na číslo 99222.

DATALIMIT 50

 • Ak používaním dátových služieb dosiahnete 40 €, budeme vás o tom informovať bezplatnou SMS správou.
 • Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí 100% nastaveného limitu 50 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu.
 • Blokovanie si viete zrušiť zaslaním SMS v tvare DATUJPO50 na 99 222. Následne viete pokračovať v dátovej spotrebe v zahraničí.
 • Službu Datalimit si môžete trvalo deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT50 D na číslo 99 222.

DATALIMIT 120

 • Ak používaním dátových služieb dosiahnete 90 €, budeme vás o tom informovať bezplatnou SMS správou.
 • Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí 100% nastaveného limitu 120 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu.
 • Blokovanie si viete zrušiť zaslaním SMS v tvare DATUJPO120 na 99 222. Následne viete pokračovať v dátovej spotrebe v zahraničí.
 • Službu Datalimit si môžete trvalo deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT120 D na číslo 99 222.

Pri dosiahnutí ďalších datalimitov, ktoré sú 300 € a 1 000 €, dostanete notifikáciu a služba bude zastavená. Zrušenie obmedzenia prenosu dát pri úrovni 300 € je možné zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATUJPO300 na číslo 99222. Zrušenie obmedzenia prenosu dát pri úrovni 1 000 € je možné volaním na Zákaznícku linku +421 949 949 969.

Do Datalimitu je zahrnutá Vaša dátová spotreba v krajinách EÚ ako aj mimo EÚ.

Do Datalimitu sa zarátavajú príplatky v zóne 1 (EÚ) aplikované po prekročení stanovených dátových limitov, ceny za využívanie dát v roamingu v zóne 2,3, 4 a v zóne Ukrajina, ceny za využívanie dát v lietadlách. Do limitu nie sú zahrnuté MMS.

Dátové prenosy sa automaticky odblokujú v prvý deň nového fakturačného obdobia v prípade služby s platbou na faktúru, resp. v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca v prípade služby s dobíjaním kreditu.

Ako zabránim nekontrolovanej spotrebe dát v roamingu?

Nekontrolovanej spotrebe dátových roamingových služieb môžete zabrániť napríklad:

 • vypnutím alebo zmenou nastavenia automatického sťahovania e-mailov,
 • zmenou nastavenia nainštalovaných programov, antivírusov a rôznych aplikácií, aby sa v zahraničí automaticky neaktualizovali a priebežne nesťahovali,
 • aktiváciou funkcie mobilného telefónu zablokovania dátového pripojenia v zahraničí,
 • deaktiváciou mobilných dát v telefóne,
 • sledovaním množstva prenesených dát v aplikácii Môj Tesco mobile alebo nastavením si vlastného dátového limitu vo vašom mobilnom zariadení, vďaka ktorému dostanete upozornenie, keď tento limit dosiahnete. K obmedzeniu dátových prenosov však v tomto prípade nedôjde.