• Program Trio
  Prichádzajúci hovor 0,00 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,09 €/min.
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 0,072 €
  Odchádzajúca MMS 0,240 €
  Program Bodka
  Prichádzajúci hovor 0,00 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,039 €/min.
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 0,039 €
  Odchádzajúca MMS 0,240 €
  Karta na dobíjanie kreditu
  Prichádzajúci hovor 0,00 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,10 €/min.
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 0,05 €
  Odchádzajúca MMS 0,240 €
  Internet v mobile* – Balíček 500 MB bez príplatku
  – Internet na deň 125 MB/deň bez príplatku
  Paušál tri100*
  Prichádzajúci hovor 0,00 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,10 €/min.
  Odchádzajúca SMS v Zóne 1 0,05 €
  Odchádzajúca MMS 0,240 €
  Internet v mobile* – Balíček 500 MB bez príplatku
  – Internet na deň 125 MB/deň bez príplatku

  * V roamingu v rámci EÚ s paušálom tri100 čerpáte svoje predplatené minúty do všetkých sietí v SR (okrem predplatených minút na čísla Tesco mobile) a predplatené SMS do všetkých sietí v SR.

  Volania v roamingu sú účtované sekundovou tarifikáciou. Pri prijatých volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje od prvej sekundy volania. Pri odchádzajúcich volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje po 30 sekundách volania. Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené podľa ceny vyššej zóny.
  Všetky informácie o cenách v roamingu nájdete v cenníku služieb.

 • Program Trio
  Internet na mesiac
  • S balíčkom Internet500 môžete využiť 500 MB v EÚ bez príplatku
  • S balíčkom Internet1500 môžete využiť 1 500 MB v EÚ bez príplatku
  • S balíčkom Internet5000 môžete využiť 5 000 MB v EÚ bez príplatku
  Internet na deň 300MB
  • 300 MB/deň v EÚ bez príplatku
  Program Bodka
  Internet na mesiac
  • S balíčkom Internet500 môžete využiť 500 MB v EÚ bez príplatku
  • S balíčkom Internet1500 môžete využiť 1 500 MB v EÚ bez príplatku
  • S balíčkom Internet5000 môžete využiť 5 000 MB v EÚ bez príplatku
  Internet na deň 300MB
  Internet na deň 1GB
  • 300 MB/deň v EÚ bez príplatku
  • 670 MB/deň v EÚ bez príplatku
  Karta na dobíjanie kreditu
  Internet na mesiac
  • S balíčkom Internet500 môžete využiť 500 MB v EÚ bez príplatku
  • S balíčkom Internet1500 môžete využiť 1 500 MB v EÚ bez príplatku
  • S balíčkom Internet3000 môžete využiť 3 000 MB v EÚ bez príplatku
  Internet na deň 250MB
  Internet na deň 1GB
  • 250 MB/deň v EÚ bez príplatku
  • 670 MB/deň v EÚ bez príplatku
  Paušál tri100
  Internet na mesiac
  • S balíčkom Internet500 môžete využiť v EÚ 500 MB bez príplatku
  Internet na deň
  • 250 MB/deň v EÚ bez príplatku

  S aktivovaným balíčkom čerpáte dáta v EÚ vo výške objemového limitu uvedeného vyššie bez príplatku. Po vyčerpaní tohto limitu surfujete s príplatkom 0,003 €/MB.

  Bez balíčka surfujete so službou Internet na deň, s ktorou môžete v rámci dňa využiť 250 MB, resp. 300 MB alebo 670 MB v EÚ bez príplatku v závislosti od toho, ktorý objem denných dát ste v danom dni využili ako prvý. Po vyčerpaní tohto limitu surfujete s príplatkom 0,003 €/MB.

 • Program Trio, Bodka, Karta na dobíjanie kreditu, Paušál tri100
  Prichádzajúci hovor 0,50 €/min.
  Odchádzajúci hovor 0,50 €/min.
  Odchádzajúca SMS 0,35 €
  Odchádzajúca MMS 0,35 €
 • Program Trio, Bodka, Karta na dobíjanie kreditu, Paušál tri100
  50 MB na deň 5 €
  (účtuje sa po prenesení prvých 50 kB v rámci daného dňa)
  obnova dát 50 MB na deň – 5,00 €

 

Užitočné informácie o roamingu

  • Aby sme zabránili zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu EÚ Roamingu na iné účely ako pravidelné cestovanie, môžeme vám pri prekročení stanovených dátových limitov alebo pri nedodržaní zásad primeraného využívania účtovať k domácim cenám roamingové príplatky vo výške nepresahujúcej 0,0384 € za minútu odchádzajúceho hovoru, 0,00864 € za minútu prichádzajúceho hovoru, 0,012 € za SMS a 0,003 € za MMS alebo za MB. Ak trávite veľa času v zahraničí a chcete predísť účtovaniu príplatkov za nadmerné využívanie EÚ Roamingu, odporúčame aktiváciu balíčka EÚ Naplno. Viac informácií o balíčku aj o stanovených dátových limitoch nájdete v cenníku služieb.
  • K zneužívaniu a neobvyklému využívaniu EÚ Roamingu dochádza najmä vtedy, ak vaša spotreba a váš pobyt v Zóne 1 v sledovanom období 120 dní prevládali nad domácou spotrebou/pobytom a spotrebou/pobytom v Zóne 2, 3, 4 a v Zóne Ukrajina o viac ako 50 %.
  • Do pobytu v Zóne 1 sa počíta deň nasledujúci po prekročení hraníc z domáceho štátu alebo zo štátov Zóny 2 , 3, 4 a Zóny Ukrajina, ak došlo k prihláseniu sa do siete roamingového partnera v Zóne 1, a každý nasledujúci deň, ak nedošlo k prihláseniu sa do domácej siete alebo siete roamingového partnera v Zónach 2, 3 , 4 a v Zóne Ukrajina.
  • Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku vás vopred informujeme, takže vás na vašich cestách nič neprekvapí. Roamingové príplatky vám budú deaktivované, akonáhle bude vaša spotreba a pobyt v Zóne 1 opäť v súlade so zásadami primeraného využívania EÚ Roamingu. Príplatky po prečerpaní vášho voľného objemu dát sú účtované aj v prípade, že nedochádza k zneužívaniu alebo neobvyklému využívaniu EÚ Roamingu.
  • V prípade, že vám už účtujeme príplatky z dôvodu vyčerpania vášho objemu voľných dát, ďalší príplatok z dôvodu zneužívania alebo neprimeraného využívania dát v Zóne 1 vám nebude účtovaný, avšak ďalšie čerpanie voľných dát bude pozastavené a príplatok za dáta vám bude účtovaný, až kým vaša spotreba a pobyt v Zóne 1 nebude opäť v súlade so zásadami primeraného využívania EÚ Roamingu.
  • Ak dôjde k zneužívaniu alebo neobvyklému využívaniu EÚ Roamingu v čase, kedy využívate voľný objem dát bez príplatku, ich čerpanie bude pozastavené a vaša ďalšia dátová spotreba bude účtovaná s príplatkom. Akonáhle bude vaša spotreba a pobyt v Zóne 1 opäť v súlade so zásadami primeraného využívania EÚ Roamingu, ďalšia dátová spotreba sa bude čerpať z voľného objemu dát.
  • Volania v roamingu sú účtované sekundovou tarifikáciou.
  • Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené podľa ceny vyššej zóny.
 • Zákazníci s predplatenou kartou majú roaming aktivovaný automaticky.

  Zákazníci s paušálom tri100 môžu o aktiváciu služby požiadať zavolaním na našu Zákaznícku linku 969.

 • Zoznam roamingových partnerov pre zákazníkov s predplatenou kartou nájdete tu.

  Zoznam roamingových partnerov pre zákazníkov s paušálom tri100 nájdete tu.

  Rovnako si môžete pozrieť dostupnosť jednotlivých služieb pre roaming v lietadláchroaming na lodiach alebo pokrytie signálom roamingových partnerov.

 • Po prekročení hraníc dostanete informáciu o cenách v roamingu formou Uvítacej SMS. Kompletnú informáciu o roamingu a roamingových cenách vám poskytneme aj po zavolaní zo zahraničia na bezplatnej linke +421 949 949 989.

  V prípade, že si neželáte po prekročení hraníc dostávať od nás informácie o cenách formou Uvítacej SMS, môžete o zrušenie zasielania požiadať zavolaním na linku +421 949 949 989. Posielanie informácií o cenách v roamingu vám na základe vašej žiadosti opätovne aktivujeme.

 • Čo je to podmienené presmerovanie volania v roamingu?

  Ide o presmerovanie na iné telefónne číslo v rámci Slovenska cez sieť roamingového partnera v prípade že neodpovedáte, ste mimo dosahu, máte obsadené alebo ste odmietli prichádzajúci hovor.

  Ako je spoplatnené?

  Za podmienené presmerovanie volania v roamingu zaplatíte súčet ceny prichádzajúceho volania do siete roamingového partnera a odchádzajúceho volania na zvolené číslo podľa príslušnej zóny. Hlasová schránka je pri podmienenom presmerovaní zablokovaná. Ak ste mali vypnutý telefón, po jeho zapnutí dostanete informáciu o čísle volajúceho.

  Nepodmienené presmerovanie volania v roamingu

  Za nepodmienené, teda okamžité presmerovanie v roamingu zaplatíte rovnako ako za odchádzajúce volanie zo siete poskytovateľa.

 • Ak sa na Slovensku pohybujete v blízkosti štátnych hraníc a chcete sa vyhnúť zbytočnému prihláseniu sa na cudziu sieť a s tým súvisiacimi poplatkami za mobilnú komunikáciu v sieti zahraničného operátora, odporúčame nastaviť si v menu mobilného telefónu režim manuálneho výberu siete (podľa návodu na obsluhu mobilného telefónu). Ak si na Slovensku nastavíte manuálny výber siete, v zahraničí musíte na využívanie služieb nastaviť automatický výber siete, alebo manuálne vybrať požadovanú sieť zahraničného operátora.

 • Ak nechcete využívať internet v iných krajinách, jednou z možností je vypnutie dát v telefóne.

  Ak máte smartfón s OS Android

  Roamingové dátové prenosy si zablokujte priamo v menu Nastavenie – Bezdrôtové pripojenia a siete pod položkou Mobilné siete – Dátové služby pri Roamingu. Ďalšou možnosťou je stiahnuť si miniaplikáciu Data Enabler widget, ktorú si umiestnite na domovskú obrazovku a pohodlne pomocou nej podľa potreby vypínate a zapínate dátové prenosy.

  Ak máte smartfón s iOS

  Dáta si môžete zablokovať priamo v menu Nastavenie – Všeobecné – Sieť, kde sa zobrazí ponuka nastavení. Ak chcete v iPhone vypnúť iba dátové prenosy v roamingu, urobíte tak v nastavení pod položkou – Dátový roaming. V prípade, že si zablokujete dáta v roamingu, nezabudnite si ich po príchode na Slovensko opäť povoliť, inak vám v národnom roamingu v sieti Telekomu nebudú fungovať.

 • Medzinárodné MMS môžete zasielať do sietí operátorov v krajinách, ktoré nájdete v zozname sietí pre medzinárodné MMS.

 • Zóna 1

  Slovensko *, Azorské ostrovy (Portugalsko), Belgicko, Bulharsko, Cyprus – Južná časť, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana (Francúzsko), Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kanárske ostrovy, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Madeira (Portugalsko), Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia

  Zóna 2

  Andorra, Austrália, Cyprus – Severná časť, Čína, Egypt, Faerské ostrovy, Filipíny, Havajské ostrovy, Indonézia, Izrael, Kanada, Keňa, Moldavsko, Nigéria, Nový Zéland, Omán, Panama, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Turecko, USA, Aljaška

  Zóna 3

  Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Aruba, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bermudy, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Čierna Hora, Čile, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Gambia, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Guernsey, Haiti, Hongkong, India, Irak, Irán, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jordánsko, Juhoafrická republika, Kajmanie ostrovy, Kambodža, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Laos, Libanon, Líbya, Madagaskar, Malajzia, Maldivy, Maroko, Maurícius, Mexiko, Mongolsko, Montserrat, Nepál, Nikaragua, Ostrov Man, Pakistan, Peru, Pobrežie Slonoviny, Portoriko, Salvádor, Severné Macedónsko, Seychely, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Tadžikistan, Tanzánia, Tunisko, Turkménsko, Turks a Caicos, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, Vietnam, Kosovo

  Zóna 4

  Satelitné siete, roaming v lietadlách, roaming na lodiach

  Zóna Ukrajina

  Ukrajina

  * Platí pre volania v Roamingu


Služba Roaming Datalimit

Pri využívaní internetu v zahraničí máte automaticky k dispozícii bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážite účty. Služba umožňuje kontrolu spotreby dát v zahraničí stanovením finančného limitu 50 €. Vždy, keď vaša spotreba dát v zahraničí dosiahne 80 % z finančného limitu, budete informovaní SMS správou.

Do Datalimitu sa zarátavajú príplatky v zóne 1 (EÚ) aplikované po prekročení stanovených dátových limitov, ceny za využívanie dát v roamingu v zóne 2,3, 4 a v zóne Ukrajina. Do limitu nie sú zahrnuté MMS.

 • Aktivácia služby – službu má každý zákazník aktívnu automaticky a bezplatne. Službu si tiež možno aktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT A na číslo 99222.
 • Ak používaním dátových služieb v roamingu prečerpáte 40 €, budeme vás o tom informovať bezplatnou SMS správou. Sami sa rozhodnete, či chcete v čerpaní dát pokračovať.
  • Pre ďalšie využívanie dátových služieb stačí poslať bezplatnú SMS na číslo 99222 v tvare DATALIMIT.
  • Ak SMS nepošlete, po prečerpaní 50 € bude čerpanie dát na vašej karte zastavené.
 • Pri dosiahnutí ďalších datalimitov, ktoré sú 300 € a 1 000 €, dostanete notifikáciu a služba bude zastavená. Zrušenie obmedzenia prenosu dát pri úrovni 300 € je možné zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATUJPO300 na číslo 99222. Zrušenie obmedzenia prenosu dát pri úrovni 1 000 € je možné volaním na Zákaznícku linku +421 949 949 969.
 • Deaktivácia služby – službu Datalimit si môžete deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT D na číslo 99222. Po deaktivácii služby vám po prečerpaní 40 € nepríde varovná SMS, ani vám po prečerpaní 50 € nepozastavíme dátové služby. Pre opätovnú aktiváciu stačí poslať SMS na číslo 99222 v tvare DATALIMIT A.

Ak využívate služby s dobíjaním kreditu, váš finančný dátový limit platí pre obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Ak využívate služby s platbou na faktúru, váš finančný dátový limit platí pre zúčtovacie obdobie.

Oddelený predaj roamingu v EÚ

V krajinách Európskej únie môžete bez zmeny svojho čísla využívať za určitých podmienok roamingové dátové služby od iného poskytovateľa roamingových služieb.

 • Pripojenie na internet vám zabezpečí a zaúčtuje vami vybraný poskytovateľ roamingových služieb v zahraničí napríklad formou predaja predplateného objemu dát. Na roamingové hovory, SMS a MMS zostanete zákazníkom Tesco mobile. Podrobné informácie o možnostiach využívania tejto služby získate od poskytovateľa roamingových služieb, u ktorého sa chcete pripojiť na internet.

 • Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, dátové roamingové služby vám bude účtovať vami vybraný poskytovateľ roamingových služieb. V krajinách EÚ sa tak stanete jeho zákazníkom. Pre služby v národnej sieti a pre roaming mimo EÚ zostávate zákazníkom Tesco mobile.


Dôležité informácie

Prechod k inému poskytovateľovi roamingu je pri oboch možnostiach bezplatný.
Pri prechode k inému poskytovateľovi dátových roamingových služieb si ponecháte svoje súčasné číslo mobilného telefónu a používate to isté mobilné zariadenie.

 • Využitie internetu v EÚ od alternatívneho poskytovateľa roamingových služieb

  V danej krajine si vyberiete poskytovateľa roamingových služieb, od ktorého chcete krátkodobo využívať internet a ktorý túto službu poskytuje. Pri využití tejto služby nie je podmienkou, aby O2 podpísalo s alternatívnym poskytovateľom roamingových služieb zmluvu.

  Dôležitá je hlavne zmena nastavenia prístupového bodu (APN) na „euinternet“. Musíte si manuálne pridať tento APN v rámci nastavení vášho mobilného zariadenia. Poplatok za využívanie internetu platíte vybranému poskytovateľovi roamingových služieb podľa jeho podmienok. Počas celej doby využívania tejto možnosti však zostávate pre ostatné roamingové služby – hovory a SMS/MMS – zákazníkom Tesco mobile. Po návrate na Slovensko si v prípade, že dátujete z národneho roamingu (zo siete Telekomu), prepíšte, prosím, APN na o2internet manuálne.

  Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v rámci EÚ, ak chcete od alternatívneho poskytovateľa dlhodobo využívať dátové roamingové služby

  Vyberiete si alternatívneho poskytovateľa roamingu, od ktorého chcete využívať dátové roamingové služby v rámci EÚ a uzavriete s ním zmluvu. Podmienkou uzavretia tejto zmluvy je to, že tento alternatívny poskytovateľ roamingu má uzavretú zmluvu o oddelenom predaji roamingu so spoločnosťou O2 Slovakia. Pre ostatné služby, vrátane roamingu mimo Európskej únie, zostávate stále zákazníkom O2. Pri ceste do krajín Európskej únie nie je potrebné meniť nastavenia v mobilnom zariadení. Pokrytie máte také isté ako pri poskytovaní roamingu od O2. Dátové roamingové služby vám spoplatní alternatívny poskytovateľ roamingu podľa svojej ponuky.

  Pri návrate naspäť na Slovensko sa číslo automaticky opäť pripojí k sieti O2 a opäť využívate služby Tesco mobile.

  Podrobné informácie, ako prejsť k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v rámci Európskej únie, vám poskytne tento alternatívny poskytovateľ.

  Roamingovú ponuku poskytovateľa služieb môžete začať využívať do 24 hodín od uzavretia zmluvy s týmto poskytovateľom.

  V prípade prenesenia telefónneho čísla k inému operátorovi v rámci Slovenska bude zrušené nastavenie oddeleného roamingu. Pre opätovné využitie roamingových služieb od alternatívneho poskytovateľa je potrebné, aby ste ho znovu kontaktovali.

 • Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia