• SIM kartu Bodka nájdete v každej predajni Tesco. Štandardná cena SIM karty je 3,90 €, pričom SIM karta obsahuje úvodný kredit v rovnakej výške. SIM kartu si môžete objednať aj online – v takom prípade vám ju bezplatne doručíme domov.

   SIM kartu 10 GB kúpite v každej predajni Tesco a na webe za štandardnú cenu 9 €. Obsahuje SIM kartu Bodka s úvodným kreditom vo výške 9,39 €. Úvodný kredit bude po aktivácii SIM karty spotrebovaný na prvú mesačnú platbu za balík Internet5000.

   SIM kartu Nekonečno kúpite v každom hypermarkete Tesco, v OD Kamenné nám. v Bratislave a na www.tescomobile.sk za štandardnú cenu 15 €.Obsahuje SIM kartu Bodka s kreditom 15 €. Úvodný kredit bude po aktivácii SIM karty spotrebovaný na prvú mesačnú platbu za balík Nekonečno. Súčasťou balíka Nekonečno sú neobmedzené volania a SMS do všetkých sietí a 1 GB dát na 30 dní.

   Pôvodnú SIM kartu (s kreditom 5 € za cenu 5 € , na ktorú si môžete zaregistrovať číslo Clubcard) dostanete na vyžiadanie:

   • v Centre služieb zákazníkom v hypermarketoch a obchodných domoch Tesco,
   • v oddelení Telefóny alebo na predajnom mieste Tesco mobile vo vybraných predajniach,
   • pri pokladni v expresoch a supermarketoch Tesco.
  • O aktiváciu SIM karty môžete požiadať v každej predajni Tesco alebo na www.tescomobile.sk/aktivacia.

  • SIM karty, zakúpené po 31. marci 2015 obsahujú microSIM aj nanoSIM formát, ktorý si môžete jednoducho vylúpiť z plastového nosiča.

  • Odporúčame vám bezodkladne kontaktovať našu zákaznícku linku 0949 949 969 a požiadať o zablokovanie SIM karty. Vyhnete sa tak jej prípadnému zneužitiu. Následne môžete do 30 dní požiadať v niektorej z predajní Tesco o vydanie novej SIM karty. Výmena SIM karty je spoplatnená v zmysle platného cenníka.

  • Ak ste zabudli a trikrát po sebe zadali nesprávny PIN kód, vaša SIM karta sa zablokovala. SIM kartu môžete odblokovať pomocou PUK kódu. PIN aj PUK kód nájdete na plastovom nosiči SIM karty. Ak ho nemáte, môžete požiadať o opätovné vydanie PUK kódu zavolaním na zákaznícku linku 0949 949 969. Vydanie PUK kódu je spoplatnené v zmysle cenníka.

  • Samozrejme. Do Tesco mobile si môžete preniesť číslo od ktoréhokoľvek operátora.

  • Ak už máte Tesco mobile SIM kartu, číslo si môžete preniesť veľmi jednoducho cez SMS:

   1. Vložte vašu súčasnú SIM kartu do mobilu.
   2. Napíšte SMS, v ktorej ako prvé uvediete „Prenos“, potom medzeru, telefónne číslo vašej Tesco mobile SIM karty, ďalšiu medzeru a PUK kód z vašej Tesco mobile SIM karty. Napr. Prenos 0940123456 87654321
   3. Odošlite túto SMS na číslo 0940 670 000. SMS je spoplatnená podľa cenníka vášho súčasného operátora.
   4. Prenos trvá 4 pracovné dni. Jeho dátum vám oznámime v SMS správe. V deň prenosu vytiahnite starú SIM kartu z telefónu a vložte doň vašu Tesco mobile SIM kartu.

   Ak ešte nemáte Tesco mobile SIM kartu, požiadajte o prenos čísla priamo pri jej aktivácii v predajniach Tesco.

  • Nie, prenos čísla je bezplatný.

  • Vaše rodné číslo a údaje, ktoré uvediete v žiadosti o prenos, musia byť rovnaké ako údaje vo vašej zmluve so súčasným operátorom. Ak už vlastníte Tesco mobile SIM kartu a číslo si chcete preniesť na ňu, je potrebné, aby aj táto SIM karta bola registrovaná na rovnaké rodné číslo a údaje.

  • Áno, samozrejme. Môžete si vybrať denný internet, s ktorým platíte len v tie dni, v ktoré sa pripojíte, alebo mesačný internetový balíček.

  • Internet na deň má každý zákazník aktivovaný automaticky. Platí sa len za dni, keď ste skutočne pripojený.

  • Zákazníci s kartou Bodka aj zákazníci s pôvodnou kartou na dobíjanie kreditu majú na deň k dispozícii 1 GB dát za 1 €. Tento objem je prednastavený a aktivuje sa automaticky pri prvom spustení internetu vo vašom mobile.

   Preferovaný objem dát si môžete kedykoľvek zmeniť na nižší zaslaním SMS na číslo 99222 v tvare 300MB (na karte Bodka), resp. 250MB (na pôvodnej karte na dobíjanie kreditu). K vyššiemu objemu dát sa môžete kedykoľvek vrátiť zaslaním SMS v tvare 1GB na 99222.

   Zákazníci s paušálom tri100 majú k dispozícii 250 MB dát za 0,50 €.

  • S programom Bodka si môžete aktivovať jeden z týchto troch mesačných balíčkov podľa vlastného výberu:

   • Internet500 – 500 MB za 3 € mesačne , tvar aktivačnej SMS: INET500 A
   • Internet1500 – 1500 MB za 6 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET1500 A
   • Internet5000 – 5000 MB za 9 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET5000 A

   S programom Karta na dobíjanie kreditu si môžete aktivovať jeden z troch mesačných balíčkov podľa vlastného výberu:

   • Internet500 – 500 MB za 3 € mesačne , tvar aktivačnej SMS: INET500 A
   • Internet1500 – 1500 MB za 6 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET1500 A
   • Internet3000 – 3000 MB za 9 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET3000 A

   S programom paušál tri100 máte k dispozícii 500 MB za 5 € mesačne. Balíček si aktivujete odoslaním bezplatnej SMS na číslo 99222 v tvare INET500 A.

  • Po vyčerpaní predplateného objemu dát pred koncom platnosti mesačného balíčka alebo Internetu na deň sa prenos dát pozastaví.

   Ak využívate mesačný balíček, pre ďalšie surfovanie môžete:

   • automaticky alebo jednorázovo navýšiť predplatený objem dát balíčka
   • prejsť na vyšší dátový balíček zaslaním príslušnej aktivačnej SMS
   • deaktivovať si balíček zaslaním deaktivačnej SMS, čím začnete ihneď automaticky využívať Internet na deň
   • počkať do konca platnosti balíčka, kedy sa predplatený objem dát opäť obnoví

   Ak využívate Internet na deň, pre ďalšie surfovanie je potrebná automatická alebo jednorazová obnova Internetu na deň. Pri aktivácii volacích programov Bodka a Karta na dobíjanie kreditu alebo pri prechode z mesačného internetového balíčku na denný internet je služba Automatická obnova Internetu na deň zapnutá automaticky. Viac informácií nájdete v Cenníku.

  • Internet v telefóne si môžete nastaviť jednoducho podľa nášho návodu.

  • Áno, Tesco mobile SIM kartu môžete bez obmedzení používať aj v počítači či USB modeme.

  • LTE je skratka pre Long Term Evolution a predstavuje najnovšiu generáciu mobilnej siete. Technológia LTE sa často označuje aj ako sieť 4G (štvrtá generácia mobilnej dátovej siete). Je to veľký krok vpred vo využívaní mobilného internetového pripojenia s vysokou rýchlosťou. Dáta sa vám načítavajú bleskurýchlo a aj odozva je takmer okamžitá. Jednoducho povedané, je to momentálne najrýchlejší mobilný internet.

  • Pripojenie 4G LTE využíva na prenos informácií frekvenciu 800 MHz, ktorú musí váš smartfón alebo tablet podporovať. Informáciu o podpore LTE (prípadne 4G) siete nájdete zvyčajne v technických parametroch každého telefónu alebo tabletu.

  • Navštívte najbližší hypermarket Tesco alebo OD Kamenné nám. v Bratislave, kde vám naši predajcovia v stánku Tesco mobile alebo v Centre služieb zákazníkom kartu bezplatne vymenia. Zoznam predajní nájdete tu.

  • Pokiaľ už v súčasnosti aktívne používate mobilné internetové pripojenie, máte APN (Access Point Network) nastavené správne na o2internet. V prípade, že sa vám pripojiť do dátovej siete nedarí, skontrolujte a nastavte si APN podľa postupu uvedeného tu alebo kontaktujte Zákaznícku linku 969.

  • Pre prístup do 4G LTE siete je potrebné mať smartfón alebo tablet, ktorý podporuje 4G LTE, SIM kartu podporujúcu 4G (skontrolovať tu), byť v pokrytí 4G LTE siete a mať správne nastavené APN – o2internet. Prístup do 4G LTE siete je automatický pre všetkých zákazníkov bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

  • V 4G LTE sieti môžete využívať všetky mesačné dátové balíčky aj všetky varianty služby Internet na deň, bez akýchkoľvek poplatkov navyše.

  • Teoretická rýchlosť pre prijímanie dát je až 73 Mbps a pre odosielanie dát 25 Mbps. Tieto hodnoty sú priamo závislé na vyťažení siete a teda môžu byť nižšie. Zákazníci Tesco mobile si aj napriek tomu môžu vychutnávať surfovanie na internete reálnou rýchlosťou okolo 25 Mbps pre odosielanie a 15 Mbps pre prijímanie.

  • Áno, 4G LTE si môžete deaktivovať dvoma spôsobmi. Buď si vo vašom smartfóne, v časti „Nastavenia“, upravíte nastavenie prístupu do siete 4G LTE alebo o deaktiváciu požiadate prostredníctvom Zákazníckej linky 969.

  • Službu Nabitý víkend si aktivujete dobitím kreditu počas piatka od 00:00:01 do 23:59:59 cez akýkoľvek dobíjací kanál. Bezplatné volania na účastnícke čísla Tesco mobile sa aktivujú bezprostredne po dobití kreditu a platia od doručenia potvrdzujúcej SMS správy do najbližšej nedele 23:59:59. S cieľom ochrany pred zneužívaním služby sa bezplatné volania neaktivujú, ak v čase dobitia kreditu je na SIM karte súčet štandardného a bonusového kreditu vyšší ako 30 €.

  • Kredit si môžete dobiť pri pokladniach v každej predajni Tesco, cez bankomat alebo jednoducho a pohodlne cez internet.

  • Pri dobíjaní kreditu cez bankomat používajte voľbu pre O2 dobitie kreditu.

  • Ak si chcete skontrolovať vašu spotrebu, odošlite bezplatnú SMS na číslo 99222 v tvare SPOTREBA. Stav kreditu môžete bezplatne zistiť aj zadaním *100*# a stlačením tlačidla hovor na vašom telefóne.

  • Ak dobíjate tarif Bodka, základná hodnota poukážky sa Vám vždy navýši vo forme štandardného kreditu a zdvojnásobená suma sa pripíše ako špeciálny bonus. Príklad: Pri použití poukážky v hodnote 2 € (=4 € na kredit Tesco mobile) sa Vám navýšia 2 € štandardného kreditu + 2 € ako bonusový kredit. O oboch typoch navýšeného kreditu Vás informuje samostatná SMS. Bonusový kredit má rovnakú platnosť a možno ho využiť na úhradu všetkých typov služieb ako štandardný kredit.

   Ak dobíjate starší tarif Karta na dobíjanie kreditu, zdvojnásobenie kreditu je podmienené aktívnou službou Clubcard Extra. Viac informácii nájdete v aktuálnom cenníku Vášho tarifu.

  • Áno, Clubcard poukážku je možne využiť aj na dobitie staršej Karty. V tomto prípade sa však dobíja iba základná hodnota poukážky a zdvojnásobenie dobíjaného kreditu zabezpečuje služba Clubcard Extra – dvojnásobok kreditu pri každom dobití. Je teda potrebné mať k Vášmu číslu v Tesco mobile zaregistrované číslo Clubcard a dvojnásobená suma sa pripisuje vo forme extra kreditu. Viac informácii nájdete v aktuálnom cenníku Vášho tarifu.

  • Pre bližšie informácie o programe Clubcard alebo v prípade problémov s mobilnou aplikáciou Tesco Clubcard sa, prosím, obráťte na kolegov z help linky Tesco Clubcard 0800 222 333. Viac informácií nájdete aj na webe https://tesco.sk/clubcard/.

  • Skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie. Funkcia dobíjania kreditu pribudla do aplikácie s aktualizáciou k 20. 4. 2020.

  • Množstvo kreditu, ktoré si môžete z Clubcard dobiť, je obmedzené počtom a hodnotou Vašich Clubcard poukážok.

  • Služba Dvojnásobok dát za dobitie kreditu je dostupná pre mesačné dátové balíčky tarifu Bodka. Zdvojnásobiť si môžete dáta v balíčkoch 500 MB, 1500 MB a 5000 MB.

  • Službu nie je potrebné aktivovať, od 21.9.2020 je automaticky súčasťou mesačných dátových balíčkov tarifu Bodka. Pre získanie dát navyše stačí mať aktívny jeden z mesačných balíčkov a dobiť si kredit.

  • Dáta navyše je možné získať 1x počas mesačnej platnosti dátového balíčka. Bonusové dáta sa automaticky pripíšu hneď po prvom dobití kreditu v danom mesiaci. Ďalšie zdvojnásobenie dát je potom možné až po najbližšom mesačnom spoplatnení dátového balíčka.

  • Dáta navyše je možné získať dobitím kreditu v akejkoľvek výške, ak ide o platené dobitie a stav kreditu po dobití je vyšší ako 0 EUR. K zdvojnásobeniu dát po dobití kreditu nedôjde:

   • ak je celkový stav Vášho kreditu po dobití menej ako 0 EUR (kredit je „v mínuse“)
   • ak ste si v aktuálnom mesačnom cykle balíčka dáta už raz zdvojnásobili
   • ak Vám bol pripísaný bonusový kredit zo strany Tesco mobile
   • ak ste si dobili dvojnásobný kredit cez službu Dobitie kreditu z Clubcard (benefity nie je možné kombinovať)
   • ak využívate dátový balíček zadarmo s benefitom „Internet na 10 mesiacov zadarmo“
   • ak nevyužívate mesačný dátový balíček s kartou Bodka
  • Pri zdvojnásobení objemu balíčka získate tzv. bonusové dáta, ktoré následne začnete čerpať až po minutí všetkých štandardných dát (aj prenesených). Bonusové dáta sa do ďalšieho obdobia neprenášajú. Ak ich nevyčerpáte, začínate v ďalšom mesiaci opäť so základným objemom svojho balíčka a môžete získať ďalšie bonusové dáta.

  • Bonusové dáta získate vždy v objeme 500 MB, 1500 MB alebo 5000 MB podľa veľkosti Vášho balíčka, bez ohľadu na to, koľko zo základného objemu dát ste už minuli. Získanie bonusových dát vám bezprostredne po dobití kreditu potvrdí SMS správa a ich objem je v spotrebe zobrazený oddelene.

  • Pre zobrazenie bonusových dát je potrebné mať v telefóne nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu aplikácie Môj Tesco mobile – verzia 1.2. Verziu aplikácie si skontrolujte v správe aplikácii vo svojom telefóne, prípadne si v obchode Google Play overte, či nemáte pri appke Môj Tesco mobile k dispozícii aktualizáciu.

  • Tieto benefity získate aktivovaním služby Clubcard Extra na SIM karte. Služba nie je dostupná pre nový program Bodka. Pre aktiváciu dvojnásobného kreditu pri každom dobití a volaní zadarmo na čísla Tesco mobile si u nás stačí zaregistrovať číslo karty Clubcard. Pošlite nám ho bezplatnou SMS na 99222 v tvare CLUBCARD medzera ČÍSLO KARTY CLUBCARD, napr. CLUBCARD 123456 1234 1234 1234.

  • Dvojnásobok kreditu (tzv. extra kredit) sa čerpá pred štandardným kreditom a jeho platnosť je 30 dňí odo dňa dobitia kreditu. Extra kredit je možné využiť na volania a SMS/MMS v rámci SR. V ostatných prípadoch sa čerpá štandardný kredit.

  • Po každom dobití kreditu máte k dispozícii až 1 000 bezplatných minút, ktoré môžete využívať 30 dní od každého dobitia kreditu. Následne voláte na čísla Tesco mobile len za 1 cent za minútu.

  • Nie, službu EÚ Roaming máte aktivovanú automaticky.

  • So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Za volania v roamingu v rámci EÚ teda zaplatíte 3,9 centa za minútu, za odoslanú SMS 3,9 centa a prijaté hovory sú zadarmo.

  • So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Za volania v roamingu v rámci EÚ (vrátane volaní na čísla Tesco mobile) teda zaplatíte 10 centov za minútu, za odoslanú SMS 5 centov a prijaté hovory sú zadarmo.

  • Na čísla Tesco mobile voláte v roamingu v EÚ za 10 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

  • So službou Clubcard Extra získavate benefity k dobitiu zadarmo – extra kredit a volania na čísla Tesco mobile zadarmo.

   Bezplatné volania na čísla Tesco mobile – Na čísla Tesco mobile voláte v roamingu v EÚ za 10 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

   Extra kredit nie je možné využiť v roamingu, v roamingu využívate svoj platený a bonusový kredit.

  • So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Využívate predplatené minúty do všetkých sietí v SR (okrem predplatených minút na čísla Tesco mobile) a SMS do všetkých sietí v SR. Nad rámec voláte v rámci EÚ (vrátane volaní na čísla Tesco mobile) za 10 centov za minútu a posielate SMS za 5 centov. Prijaté hovory sú zadarmo.

  • Na volania na Tesco mobile čísla využívate svoje predplatené minúty do všetkých sietí a nad rámec voláte v EÚ za 10 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

  • S aktivovaným internetovým balíčkom máte v EÚ k dispozícii bez príplatku objem dát do výšky limitu, ktorý je zhodný s výškou predplateného objemu dát vášho balíčka (500MB, 1500MB, 3000MB resp. 5000MB). V prípade, že celý balíček alebo jeho časť miniete doma, môžete si balíček v EÚ navýšiť a surfovať bez príplatku až do vyčerpania dátového limitu v EÚ. O vyčerpaní dátového limitu v EÚ budete informovaní SMS správou a následne surfujete ďalej s príplatkom 0,36 centa za MB.

   Bez balíčka môžete surfovať so službou Internet na deň, s ktorou môžete v rámci dňa bez príplatku využiť 250 MB (Karta na dobíjanie kreditu), resp. 300 MB (Karta Bodka) alebo 560 MB v závislosti od toho, ktorý objem denných dát ste v danom dni využili ako prvý. V prípade, že celý objem Internetu na deň alebo jeho časť miniete doma, môžete si internet v EÚ obnoviť a surfovať bez príplatku, až do vyčerpania denného limitu v EÚ. Po vyčerpaní tohto limitu surfujete ďalej s príplatkom 0,36 centa za MB.

  • Informácia o stave čerpania balíčka v roamingu je dostupná odoslaním bezplatnej SMS na 99222 v tvare SPOTREBA.

  • Pri využívaní internetu v zahraničí máte automaticky k dispozícii bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážite účty. Služba umožňuje kontrolu spotreby dát v zahraničí stanovením finančného limitu 50 €. Vždy, keď vaša spotreba dát v zahraničí dosiahne 80 % a 100% z finančného limitu, budete informovaní SMS správou.

  • Služba EÚ Roaming je určená na pravidelné cestovanie a vzťahujú sa na ňu zásady primeraného využívania a dátové limity. V prípade prekročenia dátových limitov alebo porušenia týchto zásad vám môžeme účtovať k domácim cenám roamingové príplatky vo výške nepresahujúcej 0,0384 € za minútu odchádzajúceho hovoru, 0,00912 € za minútu prichádzajúceho hovoru, 0,012 € za SMS a 0,0036 € za MMS alebo za MB. Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku budete vopred informovaní SMS správou.

  • V roamingu v EÚ krajinách za prijatie hovoru neplatíte.

  • V roamingovej Zóne 1 sa okrem krajín EÚ nachádzajú aj krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Veľká Briránia. Možnosť využívať naše služby za ceny ako doma tak prinášame aj zákazníkom cestujúcim do Veľkej Británie, Nórska, Lichtenštajnska a na Island.