• SIM kartu Trio kúpite vo všetkých predajniach Tesco. Dostupné sú dva druhy: SIM karta Trio s kreditom 3 € za štandardnú cenu 3 €, pričom SIM karta obsahuje úvodný kredit v rovnakej výške a SIM karta Trio s kreditom 15 € za štandardnú cenu 5 €. Táto SIM karta obsahuje úvodný kredit 15 €, ktorý pozostáva z 5 € bonusového kreditu a 10 € extra kreditu. SIM kartu si môžete objednať aj online – v takom prípade vám ju bezplatne doručíme domov.

   Predaj SIM kariet Bodka, Nekonečno a pôvodnej SIM karty s kreditom 5 Eur je od 6. 4. 2022 ukončený.

   Predaj SIM karty 10 GB je od 30. 1. 2023 ukončený.

  • O aktiváciu SIM karty môžete požiadať v každej predajni Tesco alebo na www.tescomobile.sk/aktivacia.

  • SIM karty, zakúpené po 31. marci 2015 obsahujú microSIM aj nanoSIM formát, ktorý si môžete jednoducho vylúpiť z plastového nosiča.

  • Odporúčame vám bezodkladne kontaktovať našu zákaznícku linku 0949 949 969 a požiadať o zablokovanie SIM karty. Vyhnete sa tak jej prípadnému zneužitiu. Následne môžete do 30 dní požiadať v niektorej z predajní Tesco o vydanie novej SIM karty. Výmena SIM karty je spoplatnená v zmysle platného cenníka.

  • Ak ste zabudli a trikrát po sebe zadali nesprávny PIN kód, vaša SIM karta sa zablokovala. SIM kartu môžete odblokovať pomocou PUK kódu. PIN aj PUK kód nájdete na plastovom nosiči SIM karty. Ak ho nemáte, môžete požiadať o opätovné vydanie PUK kódu zavolaním na zákaznícku linku 0949 949 969. Vydanie PUK kódu je spoplatnené v zmysle cenníka.

  • Samozrejme. Do Tesco mobile si môžete preniesť číslo od ktoréhokoľvek operátora.

  • Číslo si k nám môžete preniesť jednoducho a zadarmo vo vybraných predajniach Tesco.

   Prenos trvá 3 pracovné dni.

   Jeho dátum vám oznámime v SMS správe. V deň prenosu vytiahnite starú SIM kartu z telefónu a vložte doň svoju Tesco mobile SIM kartu.

  • Nie, prenos čísla je bezplatný.

  • Vaše rodné číslo a údaje, ktoré uvediete v žiadosti o prenos, musia byť rovnaké ako údaje vo vašej zmluve so súčasným operátorom. Ak už vlastníte Tesco mobile SIM kartu a číslo si chcete preniesť na ňu, je potrebné, aby aj táto SIM karta bola registrovaná na rovnaké rodné číslo a údaje.

  • Áno, samozrejme. Môžete si vybrať denný internet, s ktorým platíte len v tie dni, v ktoré sa pripojíte, alebo mesačný internetový balíček.

  • Internet na deň má každý zákazník aktivovaný automaticky. Platí sa len za dni, keď ste skutočne pripojený.

  • Zákazníci s kartou Trio majú na deň k dispozícii 400 MB za 1,2 €/deň s Clubcard, resp. 1,5 €/deň bez registrovanej Clubcard, pričom cenu si môžu vďaka trojnásobnému kreditu pri každom dobití znížiť na 40 centov/deň s Clubcard, resp. 50 centov/deň bez Clubcard.

   Zákazníci s kartou Bodka aj zákazníci s pôvodnou kartou na dobíjanie kreditu majú na deň k dispozícii 1,5 GB dát za 1,3 €. Tento objem je prednastavený a aktivuje sa automaticky pri prvom spustení internetu v mobile. Preferovaný objem dát si môžete kedykoľvek zmeniť na nižší zaslaním SMS na číslo 99222 v tvare 500MB (na karte Bodka a na pôvodnej karte na dobíjanie kreditu). K vyššiemu objemu dát (na karte Bodka, aj na pôvodnej karte na dobíjanie kreditu) sa môžete kedykoľvek vrátiť zaslaním SMS v tvare 1500MB na 99222.

   Zákazníci s paušálom tri100 majú k dispozícii 250 MB dát za 0,50 €.

  • S programom Trio a Bodka si môžete aktivovať jeden z týchto troch mesačných balíčkov podľa vlastného výberu:

   • Internet500 – 500 MB za 3 € mesačne , tvar aktivačnej SMS: INET500 A
   • Internet1500 – 1500 MB za 6 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET1500 A
   • Internet5000 – 5000 MB za 9 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET5000 A

   S programom Karta na dobíjanie kreditu si môžete aktivovať jeden z troch mesačných balíčkov podľa vlastného výberu:

   • Internet500 – 500 MB za 3 € mesačne , tvar aktivačnej SMS: INET500 A
   • Internet1500 – 1500 MB za 6 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET1500 A
   • Internet3000 – 3000 MB za 9 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET3000 A

   S programom paušál tri100 máte k dispozícii 500 MB za 5 € mesačne. Balíček si aktivujete odoslaním bezplatnej SMS na číslo 99222 v tvare INET500 A.

  • Po vyčerpaní predplateného objemu dát pred koncom platnosti mesačného balíčka alebo Internetu na deň sa prenos dát pozastaví.

   Ak využívate mesačný balíček, pre ďalšie surfovanie môžete:

   • automaticky alebo jednorázovo navýšiť predplatený objem dát balíčka
   • prejsť na vyšší dátový balíček zaslaním príslušnej aktivačnej SMS
   • deaktivovať si balíček zaslaním deaktivačnej SMS, čím začnete ihneď automaticky využívať Internet na deň
   • počkať do konca platnosti balíčka, kedy sa predplatený objem dát opäť obnoví

   Ak využívate Internet na deň, pre ďalšie surfovanie je potrebná automatická alebo jednorazová obnova Internetu na deň. Pri aktivácii volacích programov Trio, Bodka a Karta na dobíjanie kreditu alebo pri prechode z mesačného internetového balíčku na denný internet je služba Automatická obnova Internetu na deň zapnutá automaticky. Viac informácií nájdete v Cenníku.

  • Internet v telefóne si môžete nastaviť jednoducho podľa nášho návodu.

  • Áno, Tesco mobile SIM kartu môžete bez obmedzení používať aj v počítači či USB modeme.

  • LTE je skratka pre Long Term Evolution a predstavuje najnovšiu generáciu mobilnej siete. Technológia LTE sa často označuje aj ako sieť 4G (štvrtá generácia mobilnej dátovej siete). Je to veľký krok vpred vo využívaní mobilného internetového pripojenia s vysokou rýchlosťou. Dáta sa vám načítavajú bleskurýchlo a aj odozva je takmer okamžitá. Jednoducho povedané, je to momentálne najrýchlejší mobilný internet.

  • Pripojenie 4G LTE využíva na prenos informácií frekvenciu 800 MHz, ktorú musí váš smartfón alebo tablet podporovať. Informáciu o podpore LTE (prípadne 4G) siete nájdete zvyčajne v technických parametroch každého telefónu alebo tabletu.

  • Navštívte najbližší hypermarket Tesco alebo OD Kamenné nám. v Bratislave, kde vám naši predajcovia v stánku Tesco mobile alebo v Centre služieb zákazníkom kartu bezplatne vymenia. Zoznam predajní nájdete tu.

  • Pokiaľ už v súčasnosti aktívne používate mobilné internetové pripojenie, máte APN (Access Point Network) nastavené správne na o2internet. V prípade, že sa vám pripojiť do dátovej siete nedarí, skontrolujte a nastavte si APN podľa postupu uvedeného tu alebo kontaktujte Zákaznícku linku 969.

  • Pre prístup do 4G LTE siete je potrebné mať smartfón alebo tablet, ktorý podporuje 4G LTE, SIM kartu podporujúcu 4G (skontrolovať tu), byť v pokrytí 4G LTE siete a mať správne nastavené APN – o2internet. Prístup do 4G LTE siete je automatický pre všetkých zákazníkov bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

  • V 4G LTE sieti môžete využívať všetky mesačné dátové balíčky aj všetky varianty služby Internet na deň, bez akýchkoľvek poplatkov navyše.

  • Teoretická rýchlosť pre prijímanie dát je až 73 Mbps a pre odosielanie dát 25 Mbps. Tieto hodnoty sú priamo závislé na vyťažení siete a teda môžu byť nižšie. Zákazníci Tesco mobile si aj napriek tomu môžu vychutnávať surfovanie na internete reálnou rýchlosťou okolo 25 Mbps pre odosielanie a 15 Mbps pre prijímanie.

  • Áno, 4G LTE si môžete deaktivovať dvoma spôsobmi. Buď si vo vašom smartfóne, v časti „Nastavenia“, upravíte nastavenie prístupu do siete 4G LTE alebo o deaktiváciu požiadate prostredníctvom Zákazníckej linky 969.

  • VoLTE (Voice over LTE) je technológia, ktorá umožňuje prenos hovorov prostredníctvom LTE (4G) siete. Nepotrebujete žiadnu externú aplikáciu, cena hovorov sa nemení, vaše dáta sa nespotrebujú. Výrazne sa však zlepší kvalita hovoru a rýchlosť spojenia.

   • Zvýšenie kvality vašich hovorov
   • Takmer okamžité spojenie s druhou stranou
   • Možnosť využívať internet počas telefonovania

   So službou VoLTE získavate automaticky prístup aj k službe VoWiFi – volania cez Wi-Fi.

  • Ak vaše zariadenie podporuje službu VoLTE, má najaktuálnejšiu verziu softvéru a máte 4G LTE SIM kartu, služba vám bude aktivovaná automaticky. Stačí sa pripojiť na 4G sieť a povoliť VoLTE vo vašom zariadení.

  • Technológiu VoLTE môžu využívať všetci naši zákazníci so 4G SIM kartou a v pokrytí LTE sieťou. Po prvom vložení SIM karty do zariadenia bude táto služba automaticky aktivovaná.

   Aby ste mohli VoLTE využívať, potrebujete aj 4G SIM kartu. Ak ju nemáte, navštívte náš stánok Tesco mobile alebo Centrum služieb zákazníkov v ktoromkoľvek hypermarkete Tesco, kde vám naši kolegovia radi pomôžu s prípadnou bezplatnou výmenou SIM karty.

  • Vďaka funkcii VoLTE získate:

   • Veľmi rýchle spojenie s druhou stranou (takmer ihneď po vytočení čísla).
   • Podstatne vyššiu kvalitu zvuku počas hovoru.
   • Počas hovorov prostredníctvom VoLTE môžete súčasne používať mobilný internet (čo doteraz možné nebolo).
  • Áno, dokonca aj pokiaľ máte mobilné dáta vypnuté.

  • Vy voláte prostredníctvom VoLTE, a druhá strana využíva klasický spôsob. Hovor však nebude taký kvalitný, ako keby volala cez VoLTE aj druhá strana.

  • Hovory cez VoLTE sú zarátavané ako štandardné hovory, čiže rovnako ako doteraz podľa typu vášho programu. Nemajú žiadny vplyv na objem prenesených dát.

  • Ak je váš telefón uvedený medzi kompatibilnými zariadeniami a zároveň máte 4G SIM, no volania cez VoLTE vám nefungujú, skontrolujte, či:

   • máte najaktuálnejšiu verziu operačného systému,
   • nemáte vypnutú službu VoLTE v nastaveniach telefónu,
   • ste v dosahu LTE siete.
  • Postupom času bude funkciu VoLTE podporovať čoraz viac zariadení. To, či bude dostupná aj aktualizácia práve na vaše zariadenie, závisí do veľkej miery od výrobcu telefónu. Pre staršie zariadenia je to však veľmi nepravdepodobné, a odporúčame si vybrať niektoré z tých, ktoré sú dostupné v hypermarketoch Tesco.

  • Kompatibilnú SIM kartu vám radi zadarmo vymeníme v ktoromkoľvek stánku Tesco mobile alebo v Centre služieb zákazníkov v ktoromkoľvek hypermarkete Tesco.

  • Službu VoLTE si môžete ľahko deaktivovať priamo v nastaveniach vášho smartfónu.

  • VoWiFi – alebo volanie cez Wi-Fi – vám umožňuje volať aj na miestach, kde nie je mobilný signál alebo je kvalita vášho Wi-Fi signálu lepšia ako kvalita mobilnej siete. Na využívanie služby potrebujete 4G SIM kartu, zariadenie s podporou VoWiFi a zapnutie tejto služby v nastaveniach vášho zariadenia. Volania cez VoWiFi sú z pohľadu siete a účtovania ekvivalentom VoLTE volaní – sú teda zarátavané ako štandardné hovory, nemajú vplyv na objem prenesených mobilných dát a počas VoWiFi volania môžete na svojom zariadení aj dátovať cez Wi-Fi sieť.

   • Kompatibilnú SIM kartu, ktorá podporuje 5G – každá 4G SIM karta je kompatibilná s 5G sieťou. Pokiaľ máte staršiu SIM kartu, môžete požiadať o bezplatnú výmenu vo všetkých hypermarketoch Tesco v stánku Tesco mobile alebo v Centre služieb zákazníkom.
   • Telefón, ktorý podporuje 5G sieť. Nájdete ho aj v našej ponuke vo vybraných hypermarketoch Tesco.
   • Nachádzať sa na území, kde je 5G sieť dostupná. Aktuálnu mapu pokrytia 5G sieťou nájdete tu.

    

  • Na displeji vášho zariadenia svieti 5G ikonka, podobne ako pri 4G, 3G alebo 2G pripojení.

  • 5G si môžete vypnúť v nastaveniach zariadenia.

   (Umiestnenie sekcie s nastaveniami 5G závisí od zariadenia, ktoré používate. Napríklad v zariadeniach s operačným systémom Android to môže byť sekcia Nastavenia – Pripojenia – Mobilné siete, v zariadeniach s operačným systémom iOS sekcia Nastavenia – Mobilné. So správnym nastavením 5G vám radi pomôžeme v našich predajniach alebo na zákazníckej linke.)

  • Službu Nabitý víkend (bezplatné volania v Tesco mobile) si aktivujete dobitím kreditu počas piatka od 00:00:01 do 23:59:59 cez akýkoľvek dobíjací kanál. Bezplatné volania na účastnícke čísla Tesco mobile sa aktivujú bezprostredne po dobití kreditu a platia od doručenia potvrdzujúcej SMS správy do najbližšej nedele 23:59:59. S cieľom ochrany pred zneužívaním služby sa bezplatné volania neaktivujú, ak v čase dobitia kreditu je na SIM karte súčet štandardného a bonusového kreditu vyšší ako 30 €.

  • Kredit si môžete dobiť pri pokladniach v každej predajni Tesco, cez bankomat alebo jednoducho a pohodlne cez internet.

  • Pri dobíjaní kreditu cez bankomat používajte voľbu pre O2 dobitie kreditu.

  • Ak si chcete skontrolovať vašu spotrebu, odošlite bezplatnú SMS na číslo 99222 v tvare SPOTREBA. Stav kreditu môžete bezplatne zistiť aj zadaním *100*# a stlačením tlačidla hovor na vašom telefóne.

  • Áno, nové Clubcard ceny aj trojnásobné dáta v balíčku sa spúšťajú výhradne na programe Trio.

   Ak využívate iný program, v prípade záujmu môžete prejsť na program Trio zavolaním na Zákaznícku linku 969 alebo návštevou hypermarketu Tesco.

  • Zaregistrovať si u nás vaše číslo Tesco Clubcard a aktivovať si tak Clubcard ceny viete týmito spôsobmi:

   • v aplikácii Môj Tesco mobile v časti „Doplnkové služby“,
   • zaslaním bezplatnej SMS na číslo 99222 v tvare: CLUBCARD medzera ČÍSLO KARTY CLUBCARD (napr. Clubcard 123456123412341234)
   • zavolaním na Zákaznícku linku 969
   • alebo tak môže urobiť osobne v hypermarkete Tesco.
  • Trojnásobný kredit získate pri každom dobití, bez ohľadu na spôsob dobitia a výšku dobitej sumy. Dobitá suma sa počíta ako štandardný kredit a znásobený kredit získate vo forme Extra kreditu. Extra kredit môžete využiť na volania, SMS a denné dáta v rámci Slovenska a má platnosť 30 dní od dobitia.

  • Áno, program vám bezplatne zmeníme v hypermarketoch Tesco alebo na zákazníckej linke 969.

  • Ak dobíjate tarif Trio, základná hodnota poukážky sa Vám vždy navýši vo forme štandardného kreditu a strojnásobená suma sa pripíše ako špeciálny bonus. Príklad: Pri použití poukážky v hodnote 2 € (= 6 € na kredit Tesco mobile) sa Vám navýšia 2 € štandardného kreditu + 4 € ako extra kredit. O oboch typoch navýšeného kreditu Vás informuje samostatná SMS.

  • Áno. Na karte Bodka sa Vám hodnota poukážky zdvojnásobí a znásobenú čiastku dostanete vo forme bonusového kreditu. Bonusový kredit má rovnakú platnosť a možno ho využiť na úhradu všetkých typov služieb ako štandardný kredit.

   Clubcard poukážku je možne využiť aj na dobitie staršej Karty na dobíjanie kreditu. V tomto prípade sa však dobíja iba základná hodnota poukážky a zdvojnásobenie dobíjaného kreditu zabezpečuje služba Clubcard Extra – dvojnásobok kreditu pri každom dobití. Je teda potrebné mať k Vášmu číslu v Tesco mobile zaregistrované číslo Clubcard a dvojnásobená suma sa pripisuje vo forme extra kreditu. Viac informácii nájdete v aktuálnom cenníku Vášho tarifu.

  • Pre bližšie informácie o programe Clubcard alebo v prípade problémov s mobilnou aplikáciou Tesco Clubcard sa, prosím, obráťte na kolegov z help linky Tesco Clubcard 0800 222 333. Viac informácií nájdete aj na webe https://tesco.sk/clubcard/.

  • Skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie. Funkcia dobíjania kreditu pribudla do aplikácie s aktualizáciou k 20. 4. 2020.

  • Množstvo kreditu, ktoré si môžete z Clubcard dobiť, je obmedzené počtom a hodnotou Vašich Clubcard poukážok.

  • Bonusové dáta získate vždy v objeme 1 000 MB, 3 000 MB alebo 10 000 MB podľa veľkosti Vášho balíčka, bez ohľadu na to, koľko zo základného objemu dát ste už minuli. Ak máte zaregistrovanú kartu Tesco Clubcard k svojmu číslu v Tesco mobile získanie bonusových dát vám bezprostredne po dobití kreditu potvrdí SMS správa a ich objem je v spotrebe zobrazený́ oddelene.

  • Služba Dátový bonus je dostupná pre zákazníkov s programom Trio a registrovanou kartou Tesco Clubcard a je dostupná pre mesačné dátové balíčky 500 MB, 1500 MB a 5000 MB.

   Vďaka službe Dátový bonus získa zákazník trojnásobné dáta pri každom dobití kreditu.

  • Službu nie je potrebné aktivovať, je automaticky súčasťou mesačných dátových balíčkov tarifu Trio. Pre získanie dát navyše stačí mať zaregistrovanú kartu Tesco Clubcard k svojmu telefónnemu číslu v Tesco mobile, aktívny jeden z mesačných balíčkov a dobiť si kredit.

  • Dáta navyše je možné získať 1x počas mesačnej platnosti dátového balíčka. Bonusové dáta sa automaticky pripíšu hneď po prvom dobití kreditu v danom mesiaci. Ďalšie strojnásobenie dát je potom možné až po najbližšom mesačnom spoplatnení dátového balíčka.

  • Dáta navyše je možné získať dobitím kreditu v akejkoľvek výške, ak ide o platené dobitie a stav kreditu po dobití je vyšší ako 0 EUR. K strojnásobeniu dát po dobití kreditu nedôjde:

   • ak je celkový stav Vášho kreditu po dobití menej ako 0 EUR (kredit je „v mínuse“)
   • ak ste si v aktuálnom mesačnom cykle balíčka dáta už raz strojnásobili
   • ak Vám bol pripísaný́ bonusový́ kredit zo strany Tesco mobile
   • ak ste si dobili kredit cez službu Dobitie kreditu z Clubcard (benefity nie je možné kombinovať)
   • ak nevyužívate mesačný́ dátový́ balíček s kartou Trio
  • Pri strojnásobení objemu balíčka získate tzv. bonusové dáta, ktoré následne začnete čerpať až po minutí všetkých štandardných dát (aj prenesených). Bonusové dáta sa do ďalšieho obdobia neprenášajú. Ak ich nevyčerpáte, začínate v ďalšom mesiaci opäť so základným objemom svojho balíčka a môžete získať ďalšie bonusové dáta.

  • Pre zobrazenie bonusových dát je potrebné mať v telefóne nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu aplikácie Môj Tesco mobile – verzia 1.2. Verziu aplikácie si skontrolujte v správe aplikácii vo svojom telefóne, prípadne si v obchode Google Play overte, či nemáte pri appke Môj Tesco mobile k dispozícii aktualizáciu.

  • Služba Dvojnásobok dát za dobitie kreditu je dostupná pre mesačné dátové balíčky tarifu Bodka 500 MB, 1500 MB a 5000 MB.

  • Službu nie je potrebné aktivovať, je automaticky súčasťou mesačných dátových balíčkov tarifu Bodka. Pre získanie dát navyše stačí mať aktívny jeden z mesačných balíčkov a dobiť si kredit.

  • Dáta navyše je možné získať 1x počas mesačnej platnosti dátového balíčka. Bonusové dáta sa automaticky pripíšu hneď po prvom dobití kreditu v danom mesiaci. Ďalšie zdvojnásobenie dát je potom možné až po najbližšom mesačnom spoplatnení dátového balíčka.

  • Dáta navyše je možné získať dobitím kreditu v akejkoľvek výške, ak ide o platené dobitie a stav kreditu po dobití je vyšší ako 0 EUR. K zdvojnásobeniu dát po dobití kreditu nedôjde:

   • ak je celkový stav Vášho kreditu po dobití menej ako 0 EUR (kredit je „v mínuse“)
   • ak ste si v aktuálnom mesačnom cykle balíčka dáta už raz zdvojnásobili
   • ak Vám bol pripísaný bonusový kredit zo strany Tesco mobile
   • ak ste si dobili kredit cez službu Dobitie kreditu z Clubcard (benefity nie je možné kombinovať)
   • ak nevyužívate mesačný dátový balíček s kartou Bodka
  • Pri zdvojnásobení objemu balíčka získate tzv. bonusové dáta, ktoré následne začnete čerpať až po minutí všetkých štandardných dát (aj prenesených). Bonusové dáta sa do ďalšieho obdobia neprenášajú. Ak ich nevyčerpáte, začínate v ďalšom mesiaci opäť so základným objemom svojho balíčka a môžete získať ďalšie bonusové dáta.

  • Bonusové dáta získate vždy v objeme 500 MB, 1500 MB alebo 5000 MB podľa veľkosti Vášho balíčka, bez ohľadu na to, koľko zo základného objemu dát ste už minuli. Získanie bonusových dát vám bezprostredne po dobití kreditu potvrdí SMS správa a ich objem je v spotrebe zobrazený oddelene.

  • Pre zobrazenie bonusových dát je potrebné mať v telefóne nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu aplikácie Môj Tesco mobile – verzia 1.2. Verziu aplikácie si skontrolujte v správe aplikácii vo svojom telefóne, prípadne si v obchode Google Play overte, či nemáte pri appke Môj Tesco mobile k dispozícii aktualizáciu.

  • Tieto benefity získate aktivovaním služby Clubcard Extra na SIM karte. Služba nie je dostupná pre programy Trio a Bodka. Pre aktiváciu dvojnásobného kreditu pri každom dobití a volaní zadarmo na čísla Tesco mobile si u nás stačí zaregistrovať číslo karty Clubcard. Pošlite nám ho bezplatnou SMS na 99222 v tvare CLUBCARD medzera ČÍSLO KARTY CLUBCARD, napr. CLUBCARD 123456 1234 1234 1234.

  • Dvojnásobok kreditu (tzv. extra kredit) sa čerpá pred štandardným kreditom a jeho platnosť je 30 dňí odo dňa dobitia kreditu. Extra kredit je možné využiť na volania a SMS/MMS v rámci SR. V ostatných prípadoch sa čerpá štandardný kredit.

  • Po každom dobití kreditu máte k dispozícii až 1 000 bezplatných minút, ktoré môžete využívať 30 dní od každého dobitia kreditu. Následne voláte na čísla Tesco mobile len za 3 centy za minútu.

  • Nie, službu EÚ Roaming máte aktivovanú automaticky.

  • So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Za volania v roamingu v rámci EÚ teda zaplatíte so zaregistrovanou Clubcard 12 centov za minútu a SMS, resp. 15 centov za minútu, SMS bez Clubcard a prijaté hovory sú zadarmo. Extra kredit získaný v rámci benefitu 3x viac kreditu pri každom dobití nie je možné využiť na zníženie ceny volaní v roamingu, ani pri volaniach do zahraničia.

  • So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Za volania v roamingu v rámci EÚ teda zaplatíte 5 centov za minútu, za odoslanú SMS 5 centov a prijaté hovory sú zadarmo.

  • So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Za volania v roamingu v rámci EÚ (vrátane volaní na čísla Tesco mobile) teda zaplatíte 13 centov za minútu, za odoslanú SMS 8 centov a prijaté hovory sú zadarmo.

  • Na čísla Tesco mobile voláte v roamingu v EÚ za 13 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

  • So službou Clubcard Extra získavate benefity k dobitiu zadarmo – extra kredit a volania na čísla Tesco mobile zadarmo.

   Bezplatné volania na čísla Tesco mobile – Na čísla Tesco mobile voláte v roamingu v EÚ za 13 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

   Extra kredit nie je možné využiť v roamingu, v roamingu využívate svoj platený a bonusový kredit.

  • So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Využívate predplatené minúty do všetkých sietí v SR (okrem predplatených minút na čísla Tesco mobile) a SMS do všetkých sietí v SR. Nad rámec voláte v rámci EÚ (vrátane volaní na čísla Tesco mobile) za 10 centov za minútu a posielate SMS za 5 centov. Prijaté hovory sú zadarmo.

  • Na volania na Tesco mobile čísla využívate svoje predplatené minúty do všetkých sietí a nad rámec voláte v EÚ za 10 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

  • S aktivovaným internetovým balíčkom máte v EÚ k dispozícii celý objem dát, pričom bez príplatku čerpáte dáta do výšky EÚ dátového limitu. Dáta môžete čerpať bez príplatku aj z navýšených dát, prenesených alebo bonusových dát. Po prekročení limitu v EÚ vám budeme k domácej cene účtovať príplatok 0,00186 EUR/MB.

   Bez balíčka môžete surfovať so službou Internet na deň, s ktorou môžete v rámci dňa bez príplatku využiť 1650 MB (karta Trio), alebo 540 MB, 760 MB, resp. 1400 MB (karta Bodka a Karta na dobíjanie kreditu) v závislosti od toho, ktorý balík denných dát v danom dni čerpáte. V prípade, že celý objem Internetu na deň alebo jeho časť miniete doma, môžete si internet v EÚ obnoviť a surfovať bez príplatku, až do výšky EÚ dátového limitu. Po dosiahnutí EÚ dátového limitu surfujete v Zóne 1 (EÚ) s príplatkom vo výške 0,00186 €/MB.

  • Informácia o stave čerpania balíčka v roamingu je dostupná odoslaním bezplatnej SMS na 99222 v tvare SPOTREBA.

  • Pri využívaní internetu v zahraničí máte automaticky k dispozícii bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážite účty. Služba umožňuje kontrolu spotreby dát v zahraničí stanovením finančného limitu 50 €. Vždy, keď vaša spotreba dát v zahraničí dosiahne 80 % a 100% z finančného limitu, budete informovaní SMS správou.

  • Služba EÚ Roaming je určená na pravidelné cestovanie a vzťahujú sa na ňu zásady primeraného využívania a EÚ dátové limity. V prípade prekročenia EÚ dátových limitov alebo porušenia týchto zásad vám môžeme účtovať k domácim cenám roamingové príplatky vo výške nepresahujúcej 0,0264 € za minútu odchádzajúceho hovoru, 0,0024 € za minútu prichádzajúceho hovoru, 0,0048 € za SMS a 0,00186 € za MMS alebo za MB. Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku budete vopred informovaní SMS správou.

  • Pokiaľ neporušujete Zásady primeraného využívania roamingových služieb, za prijatie hovoru v krajinách EÚ neplatíte. Viac o Zásadách primeraného využívania roamingových služieb v EÚ sa dozviete v sekcii Roaming.

  • V roamingovej Zóne 1 sa okrem krajín EÚ nachádzajú aj krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Veľká Briránia. Možnosť využívať naše služby za ceny ako doma tak prinášame aj zákazníkom cestujúcim do Veľkej Británie, Nórska, Lichtenštajnska a na Island.