Nová tarifná zóna Ukrajina

Nová tarifná zóna Ukrajina

Publikované

V dôsledku pokračujúceho konfliktu na Ukrajine sme sa rozhodli zvýhodniť volania a SMS na Ukrajinu dlhodobo. Vyčleňujeme Ukrajinu zo Zóny 2 a vytvárame novú Zónu. Od 17. 05. 2022 vznikne Zóna Ukrajina, ktorá bude mať svoje stanovené ceny prichádzajúcich a odchádzajúcich volaní, odosielaní a prijímaní SMS a MMS a cenu denných dát.

V novej zóne sú volania zo Slovenska do Zóny Ukrajina spoplatnené nasledovne:

  • Volania zo Slovenska do Zóny Ukrajina: cena 0,228 € za minútu,
  • odchádzajúce SMS zo Slovenska do Zóny Ukrajina: cena 0,072 € za SMS,
  • odchádzajúce MMS zo Slovenska do Zóny Ukrajina: 0,24 € za MMS.

V roamingu v Zóne Ukrajina platia nasledovné ceny:

  • Odchádzajúce a prichádzajúce volania: cena 0,50 € za minútu,
  • odosielanie SMS alebo MMS v Zóne Ukrajina má jednotnú cenu: 0,35 € za SMS/MMS,
  • denné dáta v Zóne Ukrajina: 5 € za 50 MB mobilného internetu na deň.

Podrobné informácie nájdete v aktuálnom cenníku služieb pre Váš volací program.

K novej Zóne Ukrajina sme doplnili aj novú samostatnú zákaznícku linku, na ktorú sa zákazníci Tesco mobile môžu obrátiť aj v ukrajinskom jazyku na skrátenom čísle 938, resp. pri volaní z iných sietí 0949 949 938. Táto zákaznícka linka je spoplatnené sumou 0,00 € za minútu, je teda k dispozícii zadarmo.