Zvoľte si zasielanie elektronickej faktúry priamo na svoj e-mail. Pozrite sa, ako môžete faktúry uhrádzať.

Elektronická faktúra

  • zadarmo,
  • obsahuje bezplatný podrobný výpis hovorov,
  • šetrí životné prostredie,
  • je doručená rýchlejšie ako faktúra vytlačená na papieri,
  • je plnohodnotný daňový doklad.
  • Odošlite svoju e-mailovú adresu bezplatnou SMS na číslo 99222 v tvare: ELFA medzera XX@YY.ZZ
   Napríklad: ELFA JOZKO.MRKVICKA@TESCOMOBILE.SK
  • Zavolajte na zákaznícku linku 0949 949 969 alebo si e-faktúru aktivujte vo vybraných predajniach Tesco.
  • O úspešnej aktivácii vás budeme informovať prostredníctvom SMS správy. Elektronická faktúra vám bude automaticky prichádzať od nasledujúceho fakturačného obdobia do e-mailovej schránky. Faktúru v papierovej forme už potom dostávať nebudete.
  • Upozorňujeme vás, že softvér MS Outlook môže nesprávne zobrazovať e-mail s elektronickou faktúrou. Odporúčame vám preto nainštalovať bezpečnostný certifikát na overenie elektronického podpisu.
  • Ako to funguje
   Elektronická faktúra je zasielaná e-mailom ako skomprimovaný a zašifrovaný dokument PDF (s príponou *.zip), a to do 15 dní od konca fakturačného obdobia. Správa obsahuje digitálny podpis. Jeho platnosť sa overuje certifikátom.
   V tele správy bude odkaz, kliknutím na ktorý požiadate o zaslanie hesla. Obratom dostanete heslo, ktoré vám zašleme cez SMS. Po rozbalení prílohy a otvorení súboru PDF sa zobrazí vaša faktúra. Ak sa vám PDF súbor nepodarí otvoriť, skontrolujte, či máte v počítači nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader, minimálne vo verzii 9.0. Vo verzii 8.0, žiaľ, nie je elektronický podpis dostupný.
  • Potrebný softvér a certifikáty:
   Certifikát platnosti podpisu,
   Adobe Acrobat Reader (minimálne verzia 9.0),
   Bezpečnostný certifikát na overenie elektronického podpisu.

 

Spôsoby úhrady faktúr

  • Ako to funguje?
   Každý mesiac vám bude fakturovaná čiastka bezplatne stiahnutá z účtu a o sume budete vopred informovaný SMS správou.
  • Ako si aktivovať SEPA inkaso?
   Inkaso je potrebné si nastaviť v Tesco predajni aj vo vašej banke:

   • Tesco predajni požiadate o zriadenie inkasnej platby a podpíšete mandát, ktorým nám udelíte splnomocnenie inkasovať platby zo svojho účtu.
   • V internet bankingu alebo priamo na pobočke svojej banky povolíte inkaso, pričom zadáte svoje číslo mandátu (UMR) a číslo kreditora (CID) SK28ZZZ70000000054.

   Nezadávajte žiadny variabilný, konštantný ani špecifický symbol. Inkasný limit vám odporúčame nastaviť vo výške dvojnásobku faktúr. Po prechode na štandard SEPA nie je možné opakovanie inkasného príkazu, preto vám odporúčame, aby ste v deň splatnosti inkasa na účte mali dostatok prostriedkov. Vyhnete sa tým omeškaniu platby.
   V prípade neúspešnej inkasnej platby je potrebné, aby ste faktúru uhradili iným spôsobom.

  • IBAN Tesco mobile: SK1109000000000630964920
  • SWIFT kód banky: GIBASKBX
  • Variabilný symbol: číslo vašej faktúry
  • Suma: celková suma na úhradu v € s DPH
  • Poštovú poukážku vám zašleme s každou faktúrou. Uhradiť ju môžete na každej pobočke Slovenskej pošty. Viac informácií o pobočkách Slovenskej pošty a otváracích hodinách môžete nájsť na stránke posta.sk/stranky/informacie-k-otvaracim-hodinam-post.