Nastavenia pre iOS

Kde?
Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát > Hlas a dáta > LTE

Nastavenia pre Android

Kde?
Nastavenia > Viac/Ďalšie > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > 4G/3G/2G automaticky