Od 1. 10. 2019 bude do zákona o dani z pridanej hodnoty implementovaná smernica Rady EÚ 2016/1065, ktorá mení smernicu 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi. Zavádzanými zmenami pri predplatených službách od 1. 2. 2019 napĺňa Tesco mobile legislatívnu požiadavku už v predstihu.

V súvislosti s implementáciou tejto smernice dochádza k zmene uplatňovania dane z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) pri predplatených službách. Po novom sa bude DPH odvádzať v momente spotreby kreditu, nie pri kúpe kreditu. Preto v prípade, ak využívate naše predplatené služby na podnikateľské účely, venujte pozornosť informáciám nižšie.

Čo sa pre vás mení z pohľadu odvodu DPH?

Do 31. 1. 2019 – je DPH odvádzaná v momente predaja kreditu. Daňový doklad máte k dispozícii už pri kúpe kreditu (napr. pokladničný doklad pri kúpe dobíjacieho kupónu), alebo si ho môžete vyžiadať na Zákazníckej linke Tesco mobile na čísle 969 (napr. pri dobití online). Dátum dodania na faktúre je v tomto prípade zhodný s dátumom predaja kreditu/dobitia kreditu.

Od 1. 2. 2019 – sa DPH odvádza až v momente spotreby kreditu. Z tohto dôvodu pri kúpe kreditu nedostanete faktúru, ale iba potvrdenie o dobití kreditu a príjmový doklad, teda potvrdenie o zaplatení, ktoré nepredstavuje daňový doklad – nie je na ňom vyčíslená DPH. Nový proces fakturácie sa vzťahuje na všetky spôsoby dobitia kreditu. O novom procese fakturácie sa dočítate nižšie. Výnimku môžu tvoriť papierové dobíjacie kupóny, ktoré boli do predaja uvedené ešte pred 31. 1. 2019 a budú sa dopredávať aj po 1. 2. 2019 v starom režime DPH.

Nový proces fakturácie predplatených služieb

Od 1. 2. 2019 sa zavádza proces vystavovania faktúr (daňových dokladov) k spotrebe kreditu. Predmetom fakturácie sa stáva kredit dobitý po 1. 2. 2019, ku ktorému už nedostanete daňový doklad pri jeho zakúpení. Faktúry vám budú, resp. nebudú vystavované podľa toho, či ste alebo nie ste v Tesco mobile zaregistrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ:

 • Ak ste v Tesco mobile registrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (napr. SZČO) s IČO, IČ DPH, DIČ, faktúru (daňový doklad) vám automaticky vystavíme a bude vám zaslaná na váš e-mail alebo sídelnú adresu priebežne podľa potreby. Faktúru za spotrebovaný platený kredit vám vystavíme za predchádzajúci kalendárny mesiac vždy v priebehu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výnimkou bude faktúra za mesiac február 2019, ktorú vám zašleme spolu s marcovou faktúrou. O jej zaslaní budete vopred informovaný prostredníctvom SMS. Zúčtovacie obdobie bude vždy jeden kalendárny mesiac (od 1. – 30./31. daného mesiaca).

  V prípade, že si budete chcieť zmeniť adresu doručovania alebo kontaktný e-mail, na ktorý vám bude faktúra zasielaná, môžete o zmenu požiadať jednoducho kontaktovaním Zákazníckej linky Tesco mobile na čísle 969.

  Obsah faktúry:

  Na faktúre bude uvedená iba spotreba nového kreditu, teda kreditu, ktorý ste si dobili po 1. 2. 2019 prostredníctvom dobitia v predajniach Tesco, cez bankomat, cez www.tescomobile.sk, Tipos terminály alebo prostredníctvom dobíjacích kupónov.

  Fakturácia predplatených služieb sa nevzťahuje na:

  • Spotrebu kreditu nadobudnutého do 31. 1. 2019,
  • Pridelenie kompenzácie v prípade riešenia reklamácie.

  Výnimkou môžu byť aj dobíjacie kupóny, ktoré boli do predaja uvedené ešte v starom režime pred 31. 1. 2019 a budú sa dopredávať aj po 1. 2. 2019. Dobitie kreditu s použitím starších kupónov sa nepremietne do vášho daňového dokladu. Pri týchto dobíjacích kupónoch totiž ako daňový doklad slúži doklad o ich zakúpení.

 • V prípade, že v súčasnosti nie ste v Tesco mobile registrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, faktúra (daňový doklad) vám nebude automaticky vystavovaná a zasielaná. O generovanie a zasielanie faktúry môžete požiadať zavolaním na Zákaznícku linku Tesco mobile na číslo 969 v prípade ak:

  • máte záujem o registráciu ako podnikateľ alebo,
  • budete mať záujem o jednorazové vystavenie faktúry,
  • prípadne jej pravidelné zasielanie.

  Spätné vygenerovanie faktúr po zaregistrovaní vašej žiadosti je možné maximálne za obdobie posledných troch kalendárnych mesiacov.