Ceny volania do zahraničia
Zóna 1 0,228 €
/za minútu
Zóna 2 0,50 €
/za minútu
Zóna 3 1,00 €
/za minútu
Zóna 4 3,50 €
/za minútu
Zóna Ukrajina 0,228 €
/za minútu

Zoznam krajín podľa tarifných zón na volania do zahraničia nájde v Cenníku služieb.