Šesť tipov bezpečného používania mobilu pre vaše deti

Šesť tipov bezpečného používania mobilu pre vaše deti

Publikované

BRATISLAVA 2. august 2012 – Plánujete svojmu dieťaťu kúpiť začiatkom školského roka mobilný telefón? Prinášame vám šesť praktických tipov od Tesco mobile, ako svoje dieťa naučíte zodpovedne zaobchádzať s mobilom. S Tesco mobile sa vám dieťa dokonca dovolá, aj keď sa mu minie kredit! Stačí si telefonicky aktivovať unikátnu službu – V bezpečí.

  1. Vhodný mobil. Opatrite svoje dieťa mobilným telefónom primeraným k jeho potrebám. Tip Tesco mobile: Deťom často veci padajú alebo sa im rozbijú v školskej taške, preto je ideálny mobil s pevnou konštrukciou alebo v nárazu vzdornom plastovom obale.
  2. Používanie mobilu. Poučte deti, že telefón slúži na to, aby vám mohli oznamovať všetky dôležité skutočnosti a situácie a cítili sa tak bezpečne za každých okolností. Tip Tesco mobile: Aktivujte dieťaťu taký produkt, vďaka ktorému vám nielen môže volať zadarmo, ale ktorý mu zároveň umožní dovolať sa vám, aj keď má nulový kredit – napríklad službu V bezpečí.
  3. Rýchlosť. Uložte na rýchlu predvoľbu dôležité telefónne čísla, ktoré môžu deti okamžite vytočiť v prípade nebezpečenstva. Tip Tesco mobile: Do rýchlej voľby telefónu dieťaťa umiestnite na prvé miesto svoje číslo, potom číslo na druhého rodiča. Ďalšia pozícia by mala byť číslo rýchlej  pomoci 112.  Štvrtá rýchla voľba by mala byť na starého rodiča.
  4. Zodpovednosť. Poučte svoje deti, ako zodpovedne zachádzať s mobilným telefónom. Rozprávajte sa otvorene o možných situáciách, ktoré môžu nastať. Tip Tesco mobile: Vysvetlite im, že tým, že vlastnia mobilný telefón, už majú zaň zodpovednosť skoro ako dospelí. Preto je dôležité netelefonovať na neznáme čísla zo zvedavosti alebo zábavy.  Okrem toho, telefón patrí len majiteľovi, nemal by ho požičiavať cudzím osobám. Hrozí prevolanie kreditu alebo krádež!
  5. Súkromie. Rovnako deti nesmú poskytovať cudzím ľuďom osobné informácie cez telefón alebo z telefónu, ako sú napríklad fotografie. Tip Tesco mobile: Je potrebné im tiež zdôrazniť, že o prijatých SMS alebo volaniach od cudzích osôb treba ihneď informovať rodičov.
  6. Financie. Pri vyberaní z ponúk mobilných operátorov sa zamerajte na takú službu, na ktorú sa môžete úplne spoľahnúť a ktorá vám umožní mať absolútnu kontrolu nad výdavkami – aj v prípade, ak máte viac detí. Zo skúseností vieme, že deťom sa raz za čas podarí minúť kredit skôr, než rodič predpokladá. V tomto prípade je praktickým riešením vhodná služba, ktorá umožní dieťaťu dovolať sa vám aj s nulovým kreditom. Tip Tesco mobile: Ako ideálnu alternatívu odporúčame službu V bezpečí. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že ak dieťa minie svoj kredit skôr, napríklad na volania kamarátom, na vaše číslo sa dovolá vždy, bez ohľadu na výšku kreditu.

Služba V bezpečí sa postará aj o automatické dobíjanie kreditu vášho dieťaťa bez toho, aby ste na to museli myslieť, a v takej výške, akú si zvolíte. Službu môžete využiť až pre tri deti a jej aktivácia je rýchla a pohodlná – aj cez telefón.

Jednoduchý postup, akým je možné službu V bezpečí získať a čo presne obsahuje:

  1. Službu V bezpečí si môže zdarma aktivovať každý zákazník s Tesco mobile paušálom tri100.
  2. Spôsoby aktivácie služby V bezpečí: na predajnom mieste Tesco mobile, cez Zákaznícku linku 969 alebo odoslaním bezplatnej SMS na číslo 99222 v tvare: kredit medzera telefónne číslo karty na dobíjanie kreditu.
  3. Používateľ paušálu tri100 si určí, koľko SIM kariet na dobíjanie kreditu chce na svoj paušál nadviazať, pričom maximum sú 3 SIM karty. Minimálna suma automatického mesačného dobitia kreditu z paušálu je 5 €.
  4. Dobitý kredit môže zákazník s kartou na dobíjanie kreditu využívať na hovory, SMS a všetky ostatné služby, ako je to bežné, pričom používateľovi paušálu, na ktorého je číslo nadviazané, volá vždy zadarmo a neobmedzene. A to aj po minutí kreditu.

Príklad využívania služby v bežnej rodine:

Matka dvoch detí si aktivuje paušál tri100 a hneď pri aktivácii alebo následne si aktivuje aj službu V bezpečí, pričom si nadviaže na svoj paušál obidve SIM karty Tesco mobile na dobíjanie kreditu, ktoré jej deti používajú. Súčasne si určí, v akej výške chce automaticky zo svojej faktúry dobíjať kredit – napr. jednému dieťaťu chce mesačne automaticky dobíjať kredit 5 € a druhému vo výške 8 €.

Obom deťom bude následne po aktivácii služby V bezpečí automaticky dobitý kredit v určenej výške a od daného momentu môžu obe deti volať na matkine číslo zadarmo a bez obmedzení celý mesiac. A to bez ohľadu na to, či ešte majú kredit alebo nie. Po skončení fakturačného obdobia príde matke faktúra, na ktorej bude okrem iného vyúčtovaný aj dobitý kredit – teda 1x 5 € a 1x 8 €.

Tento proces sa zopakuje o mesiac, keď bude deťom opäť automaticky dobitý kredit a deti tým získajú aj istotu v podobe neobmedzených bezplatných volaní na matkino číslo.