Aké zmeny prináša úprava cenovej ponuky od 19. 09. 2023?

Volania SMS Internet na deň
Karta Bodka 0,05 € / min. 0,05 € 0,70 € / 500 MB 1,30 € / 1,5 GB

Úprava cien sa týka výhradne volaní, SMS a denných dát. Pri denných dátach dochádza aj k navýšeniu objemu denných internetových balíčkov z 300 MB na 500 MB a z 1 GB na 1,5 GB na deň.

Na programe Bodka môžete naďalej volať a esemeskovať za naozaj výhodné ceny.

Otázky a odpovede

  • Už od minulého roka zažívame na Slovensku nárast cien tovarov a služieb ako aj enormný nárast cien energií. V Tesco mobile sme tomuto tlaku vďaka našej efektivite vedeli dlho odolávať, žiaľ súčasný trend nás prinútil reagovať na túto neustávajúcu situáciu, podobne ako celý telekomunikačný trh. Na to, aby sme aj naďalej dokázali nielen zachovať úroveň poskytovaných služieb, ale smerom do budúcnosti ich aj rozvíjať, museli sme pristúpiť k úprave cien aj na programe Bodka. Zároveň s úpravou cien však zákazníkom prinášame aj výrazne väčšie objemy pri balíkoch denných dát. ktoré navyšujeme z 300 MB na 500 MB a z 1 GB na 1,5 GB.

  • Program Tesco mobile Bodka je bez viazanosti. V prípade, že s úpravou cien nesúhlasíte, môžete si vybrať iný tarif Tesco mobile, ktorý bude pre vás vhodnejší alebo máte právo bez sankcií odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní služieb do jedného mesiaca. V opačnom prípade sa na vás budú vzťahovať nové podmienky dňom účinnosti tejto zmeny.

    Všetky naše programy a služby ostávajú aj naďalej bez viazanosti.

  • Na programe Tesco mobile Bodka platia nové ceny od 19.9.2023.

  • Áno, nové ceny za volania, SMS a dáta v SR platia aj v roamingu v zóne 1 (EÚ). Pre denné dáta a dátové balíčky budú platiť nové vyššie EÚ dátové limity podľa pravidiel regulácie. V celej EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande, v Gibraltári a vo Veľkej Británii využívate dáta bez príplatkov až kým dosiahnete EÚ dátový limit. S novými dennými dátami 500 MB môžete čerpať dáta v Zóne 1 bez príplatku do výšky EÚ dátového limitu 648 MB a s dennými dátami 1,5 GB do výšky 1204 MB. V rámci EÚ dátového limitu môžete dáta čerpať bez príplatku aj z navýšených dát, napríklad, ak ste svoj dátový balík alebo denné dáta vyčerpali už doma. Po prekročení EÚ dátového limitu vám budeme k domácej cene účtovať príplatok 0,00216 EUR/MB.