Od 1. 7. 2024 navyšujeme objemy balíčkov denných dát na Karte s dobíjaním kreditu.

S novými balíčkami budete mať k dispozícii namiesto doterajších 500 MB v cene 0,7 €/deň až 1 GB dát len za 1 €/deň alebo namiesto 1,5 GB v cene 1,3 €/deň po novom až 5 GB len za 1,50 €/deň.

Internet na deň
Do 30. 6. 2024 Od 1. 7. 2024
Objem Cena Objem Cena
500 MB 0,7 €/deň 1 GB 1 €/deň
1,5 GB 1,3 €/deň 5 GB 1,50 €/deň

Naďalej platí, že s registrovanou kartou Clubcard v Tesco mobile získate za dobitie 1000 minút na 30 dní zadarmo a po vyčerpaní voľných minút alebo bez zaregistrovanej Clubcard voláte za 0,03 €/min.

Otázky a odpovede

  • Dátové potreby našich zákazníkov sú čím ďalej väčšie, a preto sme sa rozhodli vylepšiť dátovú ponuku a dopriať našim zákazníkom bohatšiu porciu dát. Preto navyšujeme objemy denných dát z 500 MB a 1,5 GB na deň na 1 GB a 5 GB dát na deň.

  • Program Karta na dobíjanie kreditu je bez viazanosti. V prípade, že so zmenou balíčkov nesúhlasíte, môžete si vybrať iný program Tesco mobile, ktorý bude pre vás vhodnejší, alebo máte právo bez sankcií odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní služieb do jedného mesiaca. V opačnom prípade sa na vás budú vzťahovať nové podmienky dňom účinnosti tejto zmeny.

    Všetky naše programy a služby ostávajú aj naďalej bez viazanosti.

  • V rámci programu Tesco mobile Karta na dobíjanie kreditu platia nové balíčky denných dát od 1. 7. 2024.

  • Pre denné dáta budú platiť nové vyššie EÚ dátové limity podľa pravidiel regulácie. V celej EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande, na Gibraltári a vo Veľkej Británii využívate dáta bez príplatkov až kým dosiahnete EÚ dátový limit. S novými dennými dátami 1 GB môžete čerpať dáta v Zóne 1 bez príplatku do výšky EÚ dátového limitu 1100 MB a s dennými dátami 5 GB do výšky 1700 MB. V rámci EÚ dátového limitu môžete dáta čerpať bez príplatku aj z navýšených dát, napríklad, ak ste svoj dátový balík alebo denné dáta vyčerpali už doma. Po prekročení EÚ dátového limitu vám budeme k domácej cene účtovať príplatok 0,00216 EUR/MB.