• Marketing vrátane lokalizácie

  Publikované

  Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na…

 • Marketing tretích strán vrátane lokalizácie

  Publikované

  Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na…

 • PODMIENKY NÁKUPU PRE ALTERNATÍVNE FORMY PREDAJA

  Publikované

  1. Pojmy „Alternatívne formy predaja“ sú predaj tovarov a služieb Poskytovateľa služby na základe telefonickej objednávky prostredníctvom telefónneho čísla Predávajúceho…